TOP

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A feltételek elfogadása

Ezen webhely használatával tudomásul veszi, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a következő feltételeket. Amennyiben nem érti bármelyik feltételt vagy nem ért egyet azzal, kérjük hagyja el a weboldalt. A Huawei fenntartja a jogot, hogy ezeket a HASZNÁLATI FELTÉTELEKET (HF) bármikor, külön értesítés nélkül frissítse. A HF rendelkezéseinek megsértésével járó bármilyen viselkedés tekintetében, a Huawei méltányos jogorvoslatra jogosult.

Korlátozott licenc

Ellenkező értelmű nyilatkozat hiányában, ezen a webhelyen minden tartalom a Huawei szerzői joggal védett tulajdona. A Huawei vagy más felek előzetes írásos hozzájárulása nélkül, a Webhelyen szereplő tartalom nem reprodukálható, terjeszthető vagy másolható, nem játszható le, navigációs menü hivatkozások útján nem csatolható vagy továbbítható, nem tölthető fel más szerverekre „tükrözéssel”, nem tárolható információ lekérdező rendszerekben, illetve más módon sem használható fel bármilyen kereskedelmi célra bármely személy által, kivéve ha az adott tartalmat magán- és nem kereskedelmi célokra töltötték le vagy reprodukálták (feltéve azonban, hogy az ilyen használat nem terjed ki a tartalom módosítására és a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi szövegek az eredetivel egyező formában megmaradnak).

Védjegy

Minden védjegy és logó, amely ezen a Webhelyen megjelenik, illetve említésre vagy más módon felhasználásra kerül, a HUAWEI vagy – ha ilyenek fel vannak tüntetve – más harmadik felek tulajdona. Ezeket a védjegyeket vagy logókat semmilyen módon nem használhatja fel a Huawei, illetve az érintett harmadik fél kifejezett előzetes írásos engedélye nélkül.

Jogi nyilatkozat

JEz a Webhely és annak tartalma kizárólag kényelmi célokat szolgál. Habár a Huawei megkísérelt pontos információkat szolgáltatni ezen a Webhelyen, az információk pontosságával kapcsolatban semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal. A Huawei bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja ennek a Webhelynek a tartalmát vagy az itt említett termékeket.

AZ EZEN A WEBHELYEN BIZTOSÍTOTT INFORMÁCIÓKAT „MEGTEKINTETT ÁLLAPOTUKBAN”, BÁRMILYEN GARANCIA, SZAVATOSSÁG VAGY HIVATALOS NYILATKOZATTÉTEL NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK. A HUAWEI KIFEJEZETTEN, A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT, BELEÉRTETT, TÖRVÉNYI VAGY MÁS GARANCIÁT, SZAVATOSSÁGOT VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST, BELÉERTVE - TÖBBEK KÖZÖTT - A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, ILLETVE NEM JOGSÉRTŐ JELLEGRE VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT.

A felelősség korlátozása

Sem a Huawei, sem társvállalatai, leányvállalatai, igazgatói, ügynökei, alkalmazottai vagy más képviselői nem felelnek semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, járulékos vagy következményes, büntető és/vagy a tényleges kárértéket meghaladó kárigényért, belértve többek között a nyereség vagy bevétel elmaradását, adatvesztést és/vagy üzleti veszteséget is, amely ezzel a Webhellyel vagy ennek a Webhelynek a használatával, illetve a Webhely használatra való képtelenséggel, vagy az itt szereplő tartalmakra hagyatkozással kapcsolatos, még ha a Huawei-t tájékoztatták is az ilyen károk lehetőségéről.

Termékek elérhetősége

Az ezen a Webhelyen leírt termékek és szolgáltatások elérhetősége, illetve a termékek és szolgáltatások leírásai országonként vagy területenként eltérhetnek. Kérjük, forduljon a Huawei helyi képviseletéhez meghatározott termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó információkért.

Hivatkozások harmadik felekre

Habár ezen a Webhelyen az Önök kényelme érdekében szerepelhetnek harmadik felek Webhelyeire mutató hivatkozások, a Huawei nem felelős az ilyen Webhelyeken tárolt tartalomért. Az ilyen Webhelyek használata előtt esetleg át kell olvasnia és el kell fogadnia a vonatkozó felhasználási szabályokat. Ezen kívül egy harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás nem jelenti, hogy a Huawei támogatja a kérdéses webhelyet vagy az ott hivatkozott termékeket vagy szolgáltatásokat.

Hozzáférés jelszóval védett/biztonságos területekhez

Csak jogosult felhasználók férhetnek hozzá és használhatják ennek a Webhelynek a jelszóval védett és/vagy biztonságos területeit. Az ilyen területek elérését jogosulatlanul megkísérlők ellen eljárás indítható.

Irányadó jog és bírói illetékesség

Ezekre a használati feltételekre és értelmezésükre Magyarország törvényeit kell alkalmazni, a jogszabályok közötti összeférhetetlenség elvének figyelembevétele nélkül. A HF-ből vagy ebből a Webhelyből fakadó, illetve ezekkel kapcsolatos bármilyen jogvitát vagy nézeteltérést, amelyet peren kívül nem lehet rendezni a Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírósági Bizottság (CIETAC) elé kell terjeszteni, annak a kérdéses időpontban érvényes választottbírósági eljárási szabályai szerint, az említett szabályokkal összhangban kinevezett három (3) választottbíró általi elbírálásra. A választottbírósági eljárás helye Magyarország. Minden benyújtott dokumentumnak, előterjesztésnek és eljárásnak magyar nyelvűnek kell lennie. A választottbírósági eljárás ítélete végleges és kötelező az érintett felekre.