TOP

CHỌN QUỐC GIA HOẶC KHU VỰC CỦA BẠN
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

Tra cứu thời hạn bảo hành

Người nhắc nhở:

1. Nhập *#06# trên trình quay số trên điện thoại để xem số IMEI/MEID.

2. Bạn có thể xem số IMEI/MEID/MAC/SN từ vỏ hộp hoặc tem nhãn của điện thoại.

Tra cứu thời hạn bảo hành

***

  • Mẫu:***

  • Ngày hết hạn dự kiến:***

  • IMEI/MEID/MAC/SN:***

Lưu ý:

1. Xin vui lòng tham khảo chính sách bảo hành củaHUAWEI tại Việt Nam

2. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì liên quan tới việc tìm kiếm kết quả hoặc chính sách bảo hành của HUAWEI tại Việt Nam, xin vui lòng cung cấp POP (Hóa đơn mua hàng) hợp lệ của thiết bị để xác nhận IMEI/MEID/MAC/SN.。