TOP

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chấp nhận các điều khoản

Truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách xác nhận rằng mình đã đọc kĩ, hiểu rõ và chấp nhận mọi điều khoản sau đây. Trong trường hợp quý khách không hiểu hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, quý khách nên rời khỏi trang web của chúng tôi ngay lập tức. Huawei Honor có quyền cập nhật các điều khoản sử dụng (ĐKSD) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đối với bất kỳ hành vi vi phạm quy định của ĐKSD, Huawei Honor có quyền thực hiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo tính công bằng cho đôi bên.

Giới hạn về bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này đều thuộc bản quyền của Huawei Honor trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Huawei Honor hoặc các bên thứ ba, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phân phối, sao chụp, liên kết hoặc truyền - nạp vào máy chủ khác hay lưu trữ trong hệ thống phục hồi thông tin và không được phép sử dụng cho cho bất cứ mục đích thương mại của bất kỳ người nào qua bất kỳ phương tiện nào, ngoại trừ trường hợp tải xuống hoặc sao chép cho mục đích cá nhân và phi thương mại (tuy nhiên với điều kiện là nội dung của thông tin được sử dụng phải được giữ nguyên bản không chỉnh sửa, bên cạnh đó các thông báo bản quyền và quyền sở hữu được giữ lại giống như hình thức và cách thức được lưu trên bản gốc).

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu và logo mà trang web chung tôi sử dụng và hiển thị thì đều do Huawei Honor sở hữu bản quyền hoặc các bên thứ ba khác nếu có. Quý khách không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Huawei Honor hoặc bên thứ ba.

Cảnh báo chung

Mọi thông tin và nội dung của website được cung cấp để mang lại sự thuận tiện cho quý khách khi sử dụng. Mặc dù Huawei Honor đã luôn và sẽ tiếp tục cố gắng để cập nhật mọi thông tin mới nhất một cách chính xác trên trang web, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi đảm bảo và chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này bởi vì Huawei Honor có thể thay đổi nội dung có trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. DO ĐÓ HUAWEI HONOR TUYỆT ĐỐI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC LUẬT ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HOẶC CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP.

Trách nhiệm hữu hạn

Cả Huawei Honor lẫn các chi nhánh, công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện công ty đều không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào dù là trường hợp trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên đối với hậu quả về thiệt hại lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu và tổn thất trong kinh doanh khi kết nối với trang web này. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc trang web này có khả năng sử dụng được hay không hoặc mức độ đáng tin của các nội dung trong tài liệu này, ngay cả khi Huawei Honor được thông báo về khả năng xảy ra của thiệt hại đó.

Tình trạng sản phẩm

Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ đang bán trên trang web này và các mô tả về sản phẩm, dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc quốc gia hoặc khu vực nơi quý khách sinh sống. Vui lòng thảo luận với đại diện của công ty ở địa phương hoặc liên hệ với đại lý của Huawei Honor đề được tư vấn và hiểu rõ hơn về thông tin của sản phẩm/ dịch vụ quý khách cần tìm.

Tương tác với các trang web khác

Mặc dù quý khách có thể dễ dàng tạo liên kết và tương tác với các trang web khác thông qua trang web của chúng tôi, nhưng Huawei Honor sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung điều khoản của những trang web đó. Quý khách cần phải xem xét và đồng ý với các quy tắc sử dụng trước khi khi dùng những trang web đó. Ngoài ra, việc tạo một liên kết với các website khác không đồng nghĩa với việc Huawei Honor công nhận chất lượng về các sản phẩm/ dịch vụ được cung cấp trên trang web đó.

Truy cập vào khu vực bảo mật hoặc có mật khẩu bảo vệ

Chỉ có người được ủy quyền mới có khả năng đăng nhập vào với mật khẩu bảo vệ để truy cập vào các khu vực an toàn của trang web. Người truy cập trái phép vào khu vực này có thể bị truy tố trước pháp luật.

Luật và Thẩm quyền Pháp lý

ĐKSD này sẽ được điều chỉnh, giải thích và diễn giải phù hợp với luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không hề mâu thuẫn với pháp luật. Bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh từ ĐKSD, liên quan đến ĐKSD hoặc trang này nếu không thể giải quyết một cách hữu nghị thì sẽ được gửi đến Ủy ban Kinh tế Quốc tế và Điều đình Thương mại tuân theo các quy tắc xét xử hiện hành, và có 3 thẩm phán được chỉ định đứng ra soi xét vấn đề. Tất cả các tài liệu đệ trình, thuyết trình, và các thủ tục sẽ sử dụng tiếng Việt Nam. Phán quyết của thẩm phán sẽ là phán quyết cuối cùng và có sự ràng buộc đối với tất cả các bên có liên quan.