TOP

Chủ tịch HONOR phát biểu tại Việt Nam: “Chúng tôi tự tin sản phẩm smartphone của mình không có đối thủ trong phân khúc này!”

VN Tin tức Chủ tịch HONOR phát biểu tại Việt Nam: “Chúng tôi tự tin sản phẩm smartphone của mình không có đối thủ trong phân khúc này!”