VN Tin tức Một ngày trải nghiệm cùng Honor 10: ‘Thật đáng đồng tiền bát gạo’