(Honor play - thời gian sạc đầy pin) Sạc nhanh có thật sự nhanh?

VN Tin tức (Honor play - thời gian sạc đầy pin) Sạc nhanh có thật sự nhanh?