VN Tin tức (Honor play - thời gian sạc đầy pin) Sạc nhanh có thật sự nhanh?