VN Tin tức Face Unlock trên Honor 7C có thể nhận dạng 1.024 điểm của khuôn mặt