Dưới 7 triệu dùng chip Kirin 970 vậy còn điều gì nữa giúp Honor Play thu phục dân mê game?

for the brave for the brave
VN Tin tức Dưới 7 triệu dùng chip Kirin 970 vậy còn điều gì nữa giúp Honor Play thu phục dân mê game?