VN Tin tức Sáng tạo, đổi mới, bắt kịp xu hướng Chiến lược chinh phục thị trường Việt Nam của Honor