TOP

Câu hỏi về Quyền riêng tư

hông liên quan đến quyền riêng tư, ví dụ: vấn đề về lỗi sản phẩm, đề xuất, tư vấn và khiếu nại, vui lòng quay số đường dây nóng dịch vụ của chúng tôi để được trợ giúp. Hãy nhấp vào đây: để tìm số điện thoại đường dây nóng dịch vụ của từng quốc gia.

Để xử lý yêu cầu của bạn hoặc trả lời các vấn đề về quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cần thu thập họ tên, địa chỉ email và ID Huawei của bạn. Thông tin thu thập chỉ được sử dụng để xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của dữ liệu liên quan. Vui lòng tìm hiểu và điền thông tin một cách thận trọng. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.