TOP

ВИБЕРІТЬ КРАЇНУ АБО РЕГІОН
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
HONOR News Ukraine
UA Новини Офіційні правила Акції «Купуй HONOR 20 та отримай безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite безкоштовно»
серпня 16, 2019

Офіційні правила Акції «Купуй HONOR 20 та отримай безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite безкоштовно»

Офіційні правила Акції «Купуй HONOR 20 та отримай безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite безкоштовно»

1. Загальні положення
1.1. Замовник Акції та Організатор рекламної Акції «Купуй HONOR 20 та отримай у подарунок безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite» (надалі – «Акція») — Huawei Device (Hong Kong) Co., Limited, компанія, зареєстрована як корпорація з обмеженою відповідальністю в Гонконзі, юридична адреса: Офіс 04, 9 поверх, вежа 6, вхід 9, Кантон-роуд, Чімсачей, Коулун, Гонконг (надалі — «Замовник» та/або «Організатор»).
1.2. Метою проведення Акції є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ HONOR серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого попиту до такої продукції на території України.
1.3. Участь в Акції — безкоштовна. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.
1.4. Для проведення Акції, Замовник та Організатор мають право залучати третіх осіб.
1.5. Акційні пристрої – мобільний телефон (смартфон) HONOR 20 (Yale-L21A) та безпровідні навушникиHONOR FlyPods Lite (AM-H1C).
1.6. Вживання терміну «магазин роздрібної торгівлі» в рівній мірі відноситься як до конкретного місця торгівлі, так і до мережі магазинів під відповідною торговельною маркою.

2. Період і місце проведення Акції
2.1. Акція проходить з «19» серпня 2019 року по «1» вересня 2019 (включно) на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі), у магазинах роздрібної торгівлі, в яких наявний будь-який з рекламних матеріалів, із зазначенням Акції. Інформація про будь-які зміни умов та строків проведення Акції публікується на сайті https://www.hihonor.com/ua/news/h20flypodsgift .
2.2. Кількість Акційного товару обмежено.
2.3. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що згоден з цими Правилами та зобов’язується їх виконувати.

3. Загальні умови участі в Акції
3.1. Акція проводиться на всій території України, із урахуванням п. 2.1. Правил.
3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, яким на день початку Акції виповнилось 18 років та постійно проживають на території України, які в свою чергу належним чином та в повному об’ємі виконали умови Акції (далі — «Учасники»).
3.3. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
3.3.1. працівники та представники Замовника та/або Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції, а також їхні близькі родичі (чолові/дружина, брат/сестра, діти, батьки);
3.3.2. обмежено дієздатні та/або недієздатні особи;
3.3.3. іноземці та особи без громадянства;
3.3.4. особи, що на день початку Акції не досягли 18 років, та/або не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;
3.3.5. особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
3.4. Істотною умовою участі у Акції є необхідність під час реєстрації Учасника у Акції вказати ім'я та прізвище у відповідності до даних у паспорті.

4. Правила участі в Акції
4.1. Щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно:
4.1.1. Протягом строку із 19.08.2019 по 1.09.2019 придбати смартфон HONOR 20 (Yale-L21A) та отримати безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite (AM-H1C).
4.2. Замовник та/або Організатор Акції виконують виключно інформаційну та організаційну функції. Відповідні умови укладення договору купівлі-продажу замовленого акційного товару залежать від обраного Учасником магазину та встановлюються таким магазином незалежно від Замовника/Організатора.
4.3. Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.
4.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на подальшу участь в Акції та звільняє Замовника/Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.
4.5. Учасник, щодо якого буде відомо про перекручування даних (своїх або чужих), фальсифікація результатів Акції або при спробі незаконного отримання Подарунків з використанням технічних або будь-яких інших засобів, за одноособовим рішенням та на розсуд Замовника/Організатора дискваліфікується та не бере подальшої участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
4.6. У разі виявлення Організатором/Замовником Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Замовник/ Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Замовник/ Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.
4.7. Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

5. Подарунок
5.1. Під безкоштовно в рамках Акції слід розуміти право Учасника придбати безпровідні навушники HONOR Fly Pods Lite (AM-H1C) за 1 гривню із ПДВ. Кількість подарунків є обмежена. Придбання безпровідних навушників HONOR Fly Pods Lite (AM-H1C) здійснюється в кількості 1шт за наявності товару у магазині, у якому оформлено купівлю смартфону HONOR 20 (Yale-L21A). Кількість подарунків обмежено.

* Представники обраного Учасником магазину зобов’язані поінформувати Учасника перед придбанням Акційного пристрою про наявність подарунку, що пропонується Учаснику.

5.2. Заміна Подарунку, в тому числі грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо Учасник з якихось причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі, і в такому разі вважається, що він відмовився від Подарунку.
5.3. Якщо Учасник Акції протягом строку, передбаченого ЗУ «Про захист прав споживачів», повертає придбаний товар смартфон HONOR 20 (Yale-L21A), то такий Учасник зобов’язаний повернути також і обрані ним безпровідні навушники HONOR FlyPods Lite (AM-H1C) (Подарунок), якщо він отримав такий у рамках цієї Акції.
5.4. У випадку відмови від подарунку, грошовий еквівалент Учаснику не видається.
5.5. Організатор/Замовник Акції не несе відповідальності за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Подарунку Акції.

6. Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції
6.1. Інформування про Правила та умови Акції здійснюється на сторінках в мережі Інтернет за адресою: https://www.hihonor.com/ua/news/h20flypodsgift .
6.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті Акції.
6.3. Участь у Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі у Акції та отримання Подарунку Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Замовника Акції будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

7. Заключні положення
7.1. Інформація, що стала відома Замовнику та Організатору в рамках проведення Акції, після закінчення проведення Акції буде знищена.
7.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
7.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
7.4.1. обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;
7.4.2. безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
7.4.3. безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Замовником чи Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
7.5. Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами як суб’єкт персональних даних відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.
7.6. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами, в тому числі стосовно Подарунків.
7.7. Учасник Акції, який отримав Подарунок, погоджується фотографуватись для виготовлення графічних матеріалів без виплати йому/їй за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора/Замовника. Усі права інтелектуальної власності, окрім тих, що невід’ємно пов’язані із фізичною особою, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору/Замовнику Акції.
7.8. Неухильне дотримання цих Правил та всіх умов Акції, а також надання Учасником всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку.
7.9. З моменту надання Учаснику Подарунку, зобов’язання Організатора та Замовника за цими Правилами вважаються виконаними.
7.10. Замовник/Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
7.11. Організатор/Замовник не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних. Організатор/Замовник не несуть відповідальність за роботу поштових служб та інших служб зв’язку. Організатор/Замовник Акції не несе відповідальність за будь-які технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку, поштових служб, під час проведення Акції, за роботу інтернет-сайтів, роботу операторів зв’язку, внаслідок чого Учасник Акції не був повідомлений або ж був несвоєчасно повідомлений про право на отримання Подарунку.
7.12. Організатор/Замовник Акції та залучені ним треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника Акції та залучених ним третіх осіб, обставини, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.
7.13. Організатор та або Замовник Акції залишають за собою право:
7.13.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
7.13.2. змінювати умови, строки проведення Акції;
7.13.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора та Замовника Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції;
7.13.4. У випадку зміни та або доповнення цих Правил, Замовник та Організатор Акції оприлюднить їх у тому ж порядку, що визначені для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. проводити фото- та відеозйомку отримання Заохочень та публікувати зазначені матеріали на веб-сайті Акції та будь-яких інших публічних ресурсах чи засобах масової інформації без виплати будь-якої винагороди Учаснику Акції.
7.14. Тарифікація дзвінків Учасника Акції та доступ його до засобів електронної пошти здійснюється відповідно до тарифів обраного Учасником Акції оператора мобільного зв’язку та провайдера мережі Інтернет.
7.15. Більше про обробку персональних даних Ви можете дізнатись в Заяві про конфіденційність (https://www.hihonor.com/ua/privacy-policy/) або запитайте питання через платформу зворотного зв’язку - https://www.hihonor.com/ua/legal/privacy-questions/.