TOP

Choose Your Country or Region
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
HONOR News Ukraine
UA Новини Правила проведення Рекламної Кампанії «Твій домашній коуч HONOR Band 5i»
квітня 9, 2020

ПРАВИЛА проведення Рекламної Кампанії «Твій домашній коуч HONOR Band 5i» для просування продукції торговельної марки HONOR (далі — «Правила»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рекламна Кампанія — «Твій домашній коуч HONOR Band 5i» (далі — «Рекламна Кампанія»/«Кампанія»), яка проводиться у форматі активності в мережі Інтернет на сайті instagram.com
Рекламна Кампанія, спрямована на популяризацію продукції торговельної марки «HONOR» (далі — «Продукція»), проводиться з метою залучення уваги покупців до продукції з зазначеною торговельною маркою та стимулювання споживчого попиту на Продукцію.
1.2. Організатором Рекламної Кампанії є Huawei Device (Hong Kong) Co. Limited, яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою (далі — «Організатор») за адресою:
(Room 04, 9/F., Tower 6, The Gateway, No. 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong).
1.3. Учасником Рекламної Кампанії може бути громадянин України, якому на момент проведення Рекламної Кампанії вже виповнилося 18 років, і який виконав всі дії, які необхідні для участі в Рекламній Кампанії (далі — «Учасник» або «Учасники»). Взяти участь у Рекламній Кампанії можуть тільки зареєстровані користувачі Рекламної Кампанії і які повністю згодні (факт реєстрації прирівнюється до факту беззаперечної згоди Учасником Кампанії з умовами даних Правил) з умовами цих Правил Рекламної Кампанії і не мають обмежень, зазначених у п. 1.4. цих Правил. Організатор Рекламної Кампанії не зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників Рекламної Кампанії.

1.4. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь у Рекламній Кампанії:

1.4.1. Працівники та представники Організатора Рекламної Кампанії і будь-яких інших компаній, що беруть участь у підготовці, організації та/або проведенні Кампанії.
1.4.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених у підпункті 1.4.1. пункту 1.4. цих Правил, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся тощо).
1.4.3. Особи, яким на момент проведення Рекламної Кампанії ще не виповнилося 18 років.
1.4.4. Особи, які створили або ж управляють кількома профілями в одній соціальній мережі Instagram (https://www.instagram.com).
1.4.5. Особи, які використовують сторонні програми, що можуть негативно вплинути (або негативно впливають) на результати Кампанії.
1.4.6. Особи, у яких сторінка профілю закрита на момент участі в Рекламній Кампанії.
1.4.7. Особи, які розповсюджують інформацію, що у будь-який спосіб дискредитує торговельну марку «HONOR» та/або продукцію торговельної марки «HONOR», є непристойною, вульгарною, нелегальною або вводить в оману.
1.5. Період проведення Рекламної Кампанії: з 16:00 год. 09.04.2020 року по 23:59 год. 16.04.2020 року.
1.6. Рекламна Кампанія проводиться на всій території України, за виключенням тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.
1.7. Призовий фонд Рекламної Кампанії складається з Продукції, а саме 1 (один) смарт браслет HONOR Band 5i» (надалі — «Приз»). Кількість Призів Рекламної кампанії є обмеженою – одна штука.
1.8. Загальна кількість Переможців Рекламної Кампанії складається з 1 (однієї) особи.
1.9. Дані Правила проведення Рекламної Кампанії будуть розміщені на сайті https://www.hihonor.com/ua/

2. УМОВИ УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ

2.1. Порядок участі в Рекламній Кампанії.

2.1.1. Для того, щоб взяти участь у Рекламній Кампанії, Учаснику необхідно в період, що зазначається в п. 1.5 цих Правил здійснити всі нижче вказані дії:
1. Підписатися (бути підписаним) на профіль в Instagram, що розміщено за посиланням: http://instagram.com
2. Опублікувати у своєму Instagram-акаунті сторіз (stories) з відео чи фото домашнього тренування з хештегом #твійдомашнійкоуч та тегом @honor_ukraine.
2.1.2. Здійснення всіх вказаних вище дій в період проведення Кампанії, а не будь-якої окремо, надає право взяти участь у Рекламній Кампанії.
2.1.3. Вимоги до фото та відео:
- не можуть містити непристойностей, закликів або підбурювання до насильства, комерційних пропозицій чи комерційного просування.
- повинні відповідати законодавству і не містити в собі змісту, який може сприйматись як образливий, провокаційний, принизливий або неввічливий щодо Організатора Рекламної кампанії чи щодо будь-яких груп людей, окремих особистостей або інституцій та не порушувати вимоги чинного законодавства України.
- Непристойні, провокативні або сумнівні за змістом фото та відео не будуть брати участь в Рекламній кампанії. У разі виникнення будь-яких питань або розбіжностей у поглядах на дотримання, інтерпретацію або застосування цих вимог або інших положень Правил, Організатор Рекламної кампанії залишає за собою виняткове право вирішувати ці питання або залагоджувати розбіжності в поглядах на власний розсуд.
2.1.4. Протягом періоду Рекламної Кампанії, що зазначений в п. 1.6. Правил, кожен її Учасник може залишити тільки одну сторіз та здійснити дії, що зазначені в п. 2.1.1. цих Правил.

2.2. Порядок визначення Переможців Рекламної Кампанії.

2.2.1. Визначення Переможця Рекламної Кампанії здійснює Організатор серед усіх Учасників, які виконали умови п. 2.1. цих Правил протягом періоду проведення Рекламної Кампанії, а саме з з 16:00 год. 09.04.2020 року по 23:59 год. 16.04.2020 року.
2.2.2. Ім’я Переможця Рекламної Кампанії, буде оголошено 17.04.2020 р. на сайті http://instagram.com у коментарі до конкурсної публікації.
2.2.3. Організатор Рекламної Кампанії залишає за собою право перевірити особу Учасника в будь-який момент і позбавити Учасника права брати участь у Кампанії, якщо той не відповідає вимогам цих Правил Кампанії.
2.2.4. Якщо при перевірці даних Учасника виявиться, що він порушив дані Правила або вручити йому Приз неможливо через причини, що не залежать від Організатора, приз залишається в розпорядженні Організатора.
2.2.5. Переможець може одержати Приз лише один раз за весь період проведення Рекламної Кампанії.

3. Порядок визначення Переможця Рекламної Кампанії.

3.1. За результатами Рекламної Кампанії «Вигравай HONOR Band 5i» протягом періоду Рекламної Кампанії буде визначено Переможця Рекламної Кампанії — всього 1 (один).
Переможець буде визначений Організатором, за допомогою програми, яка працює в автоматичному режимі, а саме: за допомогою засобів веб-сторінки в мережі Інтернет, що розміщена за адресою http://www.random.org, серед тих, хто виконав усі умови пункту 2 даних Правил Рекламної Кампанії. Один Учасник, який відповідає підпункту 2.2. цих Правил, та, який опиниться на першій позиції у списку, визначеному за допомогою програми http://www.random.org, має право отримати Приз — смарт браслет HONOR Band 5i, в кількості 1 (одна) шт.
3.1.1. Після того як у спосіб, вказаний в пункті 3.1. даних Правил, буде визначено одного учасника, що опиниться на першій позиції у списку, Організатор перевіряє виконання таким Учасником умов пунктів 2.1.1. та 2.1.2 даних Правил та дотримання таким учасником цих Правил та, у випадку виявлення невідповідності учасника Правилам або невиконання таким Учасником умов пунктів 2.1.1. та 2.1.2 даних Правил – визначення Переможця проводиться повторно необмежену кількість разів до моменту коли учасник, який опиниться на першій позиції у списку відповідатиме вимогам до учасників цієї Рекламної Кампанії, встановлених даними Правилами та виконає умови пунктів 2.1.1. та 2.1.2 даних Правил.
3.2. Тільки вказаний вище Приз буде розіграний під час Рекламної Кампанії.
3.3. Приз не може бути замінено на грошовий еквівалент чи інше благо.
3.4. Організатор залишає за собою право зупинити Рекламну Кампанію або повністю її відмінити, а також змінити в будь-який час умови участі, про що буде повідомлено учасників на сторінці http://instagram.com.
3.5. Організатор має право без попередження дискваліфікувати Переможця з будь-якого етапу Рекламної Кампанії за підозри у шахрайстві чи іншій маніпуляції.

4. Для отримання Призів Рекламної Кампанії, у випадку обрання відповідного Учасника Рекламної Кампанії Переможцем, Учасник повинен:

4.1. Надати Організатору копію свого паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного коду, надіславши їх повідомленням до спільноти на сторінці http://instagram.com, або в інший спосіб за погодження Організатора із Переможцем.
4.2. Надати контактну адресу для надсилання Призу, вказати власні прізвище, ім’я, по-батькові (повністю). Учасник Рекламної Кампанії має надіслати зазначені документи протягом 3 (трьох) календарних днів з дати оголошення його Переможцем Рекламної Кампанії. Якщо Переможець не надішле інформацію та документи зазначені в п. 4.1. та 4.2. цих Правил, протягом 3 (трьох) календарних днів, його Приз перейде до наступного учасника в рейтингу.
4.3. Вручення Організатором Призу Рекламної Кампанії відбудеться в дату, узгоджену з Переможцем за адресою, узгодженою з Переможцем. Переможець протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати виконання останнім п. 4.1. та 4.2. цих Правил, має узгодити з Організатором Рекламної кампанії дату та адресу вручення Призу.
4.4. В рамках проведення Рекламної Кампанії, Організатор виступає податковим агентом при врученні Призу, а саме: смарт браслет HONOR Band 5i. У рамках проведення Рекламної Кампанії, Організатор забезпечує нарахування та сплату всіх податків, у тому числі тих, що виникають при врученні призів, згідно з чинним законодавством України.

5. Порядок, умови та терміни отримання Призу.

5.1. Приз Рекламної Кампанії вручається згідно з умовами, зазначеними в пунктах 4.1. та 4.2. даних Правил.
5.2. Приз Рекламної Кампанії не може бути замінений на грошову або будь-яку іншу матеріальну компенсацію.
5.3. Організатор не несе відповідальності за:
— неотримання/несвоєчасне отримання Переможцем Рекламної Кампанії відомостей, необхідних для отримання Призу Рекламної Кампанії у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку або з інших, не залежних від Організатора Рекламної Кампанії, причин;
— невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасником Рекламної Кампанії/Переможцем Рекламної Кампанії обов'язків, передбачених у цих Правилах Рекламної Кампанії;
— неможливість скористатися правом на отримання Призу Рекламної Кампанії або неможливість скористатися призом Рекламної Кампанії. Призи Рекламної Кампанії надаються «як є», без будь-яких додаткових гарантій та зобов’язань щодо їх якостей і придатності для певної мети з боку Організатора;
5.4. Беручи участь у Рекламній Кампанії, учасник Рекламної Кампанії/Переможець зокрема, підтверджує свою згоду з наступним:
— інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім'я, фотографія, профіль у мережі Facebook, інтерв’ю, місто мешкання та інша інформація про Переможця Рекламної Кампанії можуть бути опубліковані у спільноті http://instagram.com без сплати будь-якої винагороди;
— Учасник/Переможець підтверджує свою згоду на здійснення Організатором Рекламної Кампанії збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Рекламної Кампанії отриманих від Учасника даних, в тому числі персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.
5.5. Учасник/Переможець має право відкликати згоду на обробку персональних даних такого Учасника/Переможця Рекламної Кампанії, надіславши повідомлення до спільноти на сторінці http://instagram.com. Повідомлення про відкликання надаються у вільній формі та мають бути чітко і однозначно висловлені.
5.6. Беручи участь у Рекламної Кампанії, Учасник Рекламної Кампанії підтверджує повне розуміння викладених умов Рекламної Кампанії та повністю погоджується з даними Правилами Рекламної Кампанії.

6. Умови проведення Рекламних Кампаній у Instagram:

6.1. Instagram не несе відповідальність за дану Рекламну Кампанію;
6.2. Дана Рекламна Кампанія не спонсорується, не рекомендується та не керується зі сторони Instagram;
6.3. Учасник Рекламної Кампанії надає інформацію Huawei Device (Hong Kong) Co. Limited, а не Instagram.