TOP

KULLANIM ŞARTLARI

1. KULLANIM ŞARTLARI

Bu Kullanım Şartları Honor web sitesi ( https://www.hihonor.com/tr/index.html ) için geçerlidir. Bu web sitesine erişim sağlayarak, aşağıdaki şartları kabul ettiğinizi onaylarsınız. Burada yer alan şartlardan birini anlamamanız ya da kabul etmemeniz durumunda, bu web sitesini kullanmayı bırakmalısınız.

Yasanın izin verdiği ölçüde, HUAWEI Honor bu Kullanım Şartlarını istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Şartlarına ilişkin değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmekten sorumlusunuzdur. Bu değişikliklerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz halinde, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır.

2. WEB SITESI BILGILERI VE AÇIKLAMASI

Bu web sitesinin bu sunucusu Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. HUAWEI Honor, bu web sitesini Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Guangdong Bölgesi'nde yer alan şirket merkezinden işletir ve yönetir. Bu web sitesine dünyanın her yerinden erişmek mümkün olmakla birlikte, bu web sitesi üzerinden veya üzerinde tartışılan, ifade edilen, tedarik edilen veya sağlanan işlev, ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliği ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Bu web sitesini Çin dışındaki ülke ya da bölgelerden ziyaret etmeyi seçmeniz durumunda, bunu kendi iradenizle yaparsınız ve web sitemizi yalnızca yerel yasaların izin verdiği ölçüde kullanırsınız.

3. WEB SITESI İÇERIĞI

Söz konusu içeriğe ilişkin fikirler, tasarım, yapı, ifade ve görünüm dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm metin, resim, müzik, video, animasyon, ticari marka, desen, çizelge, görsel arayüz ve kodlar (buradan sonra İçerik olarak ifade edilecektir) yasal olarak HUAWEI Honor'ye aittir, HUAWEI Honor kontrolündedir ya da meşru kullanım yetkisi HUAWEI Honor'dedir. Bu Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde yer alan İçeriği, HUAWEI Honor'in önceden yazılı izni olmadan, ticari amaçlar için kullanamazsınız.

Şu koşullarla, HUAWEI Honor ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak bu web sitesinde gösterilen bilgileri indirebilirsiniz:

1. Söz konusu bilgiler ticari değil yalnızca kişisel amaçlarla kullanılacaktır.

2. Söz konusu bilgilerde herhangi türde bir değişiklik yapılmayacaktır.

3. Söz konusu bilgiler ya da söz konusu bilgileri içeren belgelerle ilgili olarak başka bir beyanda ya da garantide bulunulmayacaktır.

4. Söz konusu bilgilerle ilgili olarak HUAWEI Honor'in sahipliğini veya diğer yasal haklarını belirten hiçbir ifade ve/veya bildirim, kısmen ya da tümüyle, kaldırılmayacaktır.

4. KULLANIM STANDARTLARI

Bu web sitesi ve İçeriği, bu kullanım şartlarında yasaklanan herhangi bir yasa dışı amaçla kullanılamaz ya da başka kişi veya kuruluşların yasal haklarını ve çıkarlarını ihlal etmek üzere kullanılamaz.

Örümcek, robot, derin bağlantı ve sayfa kazıma dahil, herhangi türde bir cihaz program veya algoritmayı ya da özdeş veya benzer bir manuel programı bu web sitesinin ya da İçeriğinin bir kısmına erişmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla kullanamazsınız. Bununla birlikte, bu web sitesinde sağlanmayan bir yöntemle bu web sitesinde yer alan malzeme, belge ya da bilgileri ziyaret edemez, edinemez veya kopyalayamazsınız.

Bu web sitesine, İçeriğine veya hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek için yasa dışı şekilde erişimde bulunmaya, kodlarını çözmeye veya başka yasa dışı yöntemleri kullanmaya çalışamazsınız. Kendiniz dışındaki HUAWEI Honor kullanıcı kimlikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinde yer alan müşteri bilgilerini ortaya çıkaramaz, ters arama yapamaz; bilgilerin şifrelerini veya kodlarını çözemezsiniz.

Bu web sitesi tarafından kullanılan veya bu siteye bağlanan güvenlik mekanizmalarını ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Bu web sitesinin ya da buna bağlanan web sitelerinin ağ zayıflıklarını inceleyemez, tarayamaz veya başka şekilde test edemez ya da web sitesine karşı herhangi bir biçimde saldırı gerçekleştiremezsiniz.

Bu web sitesinin ya da bu web sitesinde gerçekleştirilen işlemlerin düzenli işleyişine müdahale etmek ya da müdahale etmeye çalışmak veya bu web sitesinin başkaları tarafından kullanımına müdahale etmek ya da müdahale etmeye çalışmak üzere bir cihaz, yazılım veya program kullanamazsınız. Bu web sitesinin altyapısı, sistemi veya ağında ya da bu web sitesine bağlanan sistemler veya ağlarda yer alan verileri makul olmayan veya orantısız miktarlarda depolayacak eylemlerde bulunamazsınız.

5. HESAP, PAROLA VE GÜVENLIK

Bu web sitesindeki belirli işlev ya da hizmetlere erişmek için bir HUAWEI Honor kimliğiyle kaydolmanız ya da HUAWEI Honor kimliğinizle oturum açmanız gerekebilir. Parolanız da dahil olmak üzere hesap bilgilerinizin gizliliğini korumaya ilişkin tam sorumluluğu kabul edersiniz. Söz konusu bilgilerin güvenliğini ya da gizliğini muhafaza edememeniz durumunda, hesabınızda veya hesabınıza karşı meydana gelecek herhangi ve tüm eylemlere ilişkin tam sorumluluğu kabul edersiniz.

Parolanın değiştirilmesi veya hesapta oturum açılması ya da yetkisiz kişilerce kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızda düzensizlikler veya anormallikler olduğunu fark ederseniz, HUAWEI Honor'i derhal bilgilendirmelisiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini muhafaza edememeniz hesabınızın başkaları tarafından kullanılmasına yol açar ve bu kullanım daha sonra HUAWEI Honor veya bu sitesinin diğer ziyaretçilerinde hasara neden olursa, söz konusu hasarlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

Hesap sahibinin açık izni olmadan, başka kişilere ait HUAWEI Honor kimliklerini hiçbir zaman kullanamazsınız. Bu hükme uymamanız kişisel hasara ya da siz veya başkaları için kayba neden olursa, HUAWEI Honor söz konusu kayıplar için sorumluluk kabul etmeyecektir.

6. DIŞ BAĞLANTILAR

Bu web sitesi bağımsız üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca bu web sitesi ziyaretçilerine kolaylık olması amacıyla verilmiştir. HUAWEI Honor, bağlı web sitelerinde verilen İçerik, hizmetler ve bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni bir garanti vermez ya da bu bağlantılar, bağlı web siteleriyle ilgili olarak HUAWEI Honor tavsiyesi ya da yetkilendirmesi olarak kabul edilmemelidir. Bağlı web sitelerin herhangi birini ya da tümünü tamamen kendi takdirinizle ziyaret edebilirsiniz, ancak HUAWEI Honor söz konusu etkileşimlerin sonucuna ilişkin bir sorumluluk kabul etmez.

7. GIZLILIK

Bu web sitesi, bu web sitesindeki web sayfalarının alt kısmında yer alan çubuktaki "Gizlilik Politikası" öğesi seçilerek görüntülenebilecek olan HUAWEI Honor Gizlilik Politikasına tabidir.

Siz ile bu web sitesi arasındaki ağ bağlantısı ve iletilen verilerin tümüyle güvenli ya da gizli olmadığı ve bu web sitesine gönderdiğiniz verilerin başkaları tarafından engellenmesinin mümkün olabileceği unutulmamalıdır. HUAWEI Honor, siz ile bu web sitesi arasındaki ağ bağlantısının ve iletilen verilerin güvenliğini ya da gizliliğini garanti edemez.

8. HAKLARIN MAHFUZLUĞU

HUAWEI Honor, istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın aşağıdaki eylemlerde bulunma hakkını saklı tutar:

1. Nedeninden bağımsız olarak, istediği zaman bu web sitesinin tümünün veya bir kısmının çalışmasını ya da bunlara erişimi askıya alma veya feshetme.

2. Bu web sitesinde yer alan içeriğin yanı sıra geçerli politika, şart ya da hükümlerin tümünü veya bir kısmını düzeltme ya da değiştirme.

3. Bakım, hataların değiştirilmesi ya da düzenli veya düzensiz aralıklardaki bu tür diğer değişiklikler amacıyla web sitesinin tümünün veya bir kısmının çalışmasını askıya alma.

9. FERAGATNAME

HUAWEI Honor, bu web sitesi, İçeriği ya da hizmetlerine ilişkin kullanılabilirliği, sürekliliği ve erişilebilirliği garanti etmez. Bu web sitesi ve İçeriği "olduğu gibi" sağlanır. Siz, kullanıcı olarak, bu web sitesinin ve buna bağlı web sitelerin kullanımına ilişkin tüm sorumlulukları üstlenirsiniz. Bu web sitesinin tümünden ya da bir kısmında memnun kalmamanız durumunda, çözüm yollarının kısıtlanması bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak HUAWEI Honor ile yaptığınız Anlaşmanın bir parçasını oluşturduğundan, tek çözüm yolunuz bu web sitesinin tümünün ya da bir kısmının kullanımını bırakmaktır.

Ürün işlevleri, yapılandırmaları, parametreleri, teknik standartları ve hizmet içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinde bulunan ürün ve hizmet türleriyle ilgili olarak bu web sitesinde yayınlanan bilgiler ülke ya da bölgeye göre farklılık gösterebilir. Belirli bir ürüne ait işlevler, yapılandırmalar, parametreler ve teknik standartlar bu ürünün ömrünün farklı aşamalarında düzenlenebilir ve HUAWEI Honor'in ilgili bilgileri güncellemesi biraz zaman alabilir. Bu nedenle, bu web sitesinde gördüğünüz ürün ve hizmet bilgileri ile satın aldığınız gerçek ürün veya ülkenizin piyasasında satılan ürünler arasında bazı farklılıklar olabilir. HUAWEI Honor, bu web sitesinde yer alan içeriğin doğruluğunu, tamlığını veya güvenilirliğini garanti etmez.

10. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

Yasanın yasaklamadığı durumlarda, hiçbir koşulda, HUAWEI Honor, kâr kaybı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm dolaylı, türetilmiş, arızi, tali veya cezai hasarlar için, HUAWEI Honor zaten potansiyel risklerin farkında olsa dahi, hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu web sitesini kullanımınız herhangi türde hasar ya da kayıpla sonuçlanırsa, HUAWEI Honor'in ve iş ortaklarının üstleneceği tam ve maksimum sorumluluk, bu web sitesinin hizmetlerini veya işlevlerini kullanımınızla ilgili olan abonelik ücretleri ya da benzer ücretlerin toplamından fazla olamaz.

Bazı yargı bölgeleri sorumlulukların sınırlandırılmasına izin vermez. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

11. TAZMIN

Bu web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla ilgili olan bir üçüncü taraf talebi, kaybı, sorumluluğu, teklifi veya masrafı (avukat ücretleri dahil) HUAWEI Honor'in önüne getirilirse, HUAWEI Honor'i, direktörlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, iş ortaklarını ve diğer lisanslı kişileri tazmin etmeyi kabul edersiniz.

12. BAĞIMSIZ ÇÖZÜM YOLLARI

Söz konusu maddeler ve/veya hükümler amaçlarını yerine getiremese ya da yasa tarafından uygulanamasa dahi, bu Anlaşmadaki Madde 10 "Sorumlulukların Sınırlandırılması" ve Madde 11 "Tazmin" hükümleri bağımsız olarak yürürlüğe girer. İlgili geçerli yasaların izni kapsamında, bu Anlaşmadaki Madde 10 ve Madde 11'de belirtilen sorumluluklarını sınırlandırılması, kaybın (1) sözleşme ihlali, (2) garanti ihlali, (3) ihmal ya da yanlış beyanlar dahil, hatalar veya ihlaller, (4) kusursuz sorumluluk, (5) ya da diğer nedenlerden kaynaklanmasından bağımsız olarak geçerli olacaktır.

13. GERI BILDIRIM

Bu web sitesinde verdiğiniz tüm geri bildirimler gizli olmayan bilgi olarak değerlendirilir. HUAWEI Honor bu bilgileri sınırlama olmaksızın serbest şekilde kullanma hakkını saklı tutar.

14. BU KULLANIM ŞARTLARININ İHLALI

HUAWEI Honor'in bu Kullanım Şartlarından birini ihlal ettiğinizi varsayması durumunda, HUAWEI Honor'in bu web sitesine erişiminizi feshetme ve/veya bu web sitesine erişiminizi engelleme haklarını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

HUAWEI Honor bu Kullanım Şartlarını ihlaliniz sonucunda bu web sitesine erişiminizi iptal ederse, HUAWEI Honor size ya da bir üçüncü tarafa karşı sorumluluk kabul etmez.

HUAWEI Honor'in önceden bildirimde bulunmaksızın, kendi takdiriyle, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle, bu web sitesinin işlevlerinin tümüne ya da bir kısmına erişiminizi feshetmeye karar verebileceğini kabul edersiniz:

(1) Kolluk kuvvetlerinin veya diğer kamu kuruluşlarının taleplerine karşılık olarak.

(2) Sizin talebinize karşılık olarak. (HUAWEI Honor kimliğinizin silinmesini talep ederseniz, çevrimiçi alışveriş işlevlerine erişemeyebilirsiniz.)

(3) Bu web sitesinin ya da hizmetlerinden birinin askıya alınması veya büyük değişikliğe uğraması.

(4) Öngörülemeyen teknik sorunlar.

15. UYGULANACAK HUKUK VE İHTILAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Anlaşmanın oluşturulması, uygulanması ve yorumlanmasının yanı sıra bununla ilgili ihtilafların çözümü Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.

Bu Anlaşmanın imza yeri olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenzhen Şehrinin Longgang Bölgesi kabul edilecektir. Bu Anlaşmanın İçeriği ya da uygulanması ile ilgili bir ihtilaf doğması durumunda, her iki taraf da dostça görüşme yoluyla konuyla ilgili çözüm aramalıdır. Görüşme yoluyla bir çözüm sağlanamazsa, taraflardan biri imza yerindeki yargı bölgesine bağlı bir mahkemede dava açabilir.

16. ÇEŞITLI

Bu Kullanım Şartları, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve HUAWEI Honor arasındaki Anlaşmanın tamamını oluşturur ve bunlar, siz ve HUAWEI Honor arasında bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olan yazılı veya sözlü herhangi ve tüm önceki anlaşmalarınızın yerine geçer. Siz ve HUAWEI Honor arasından yapılmış olan diğer anlaşmaların şartlarına bakılmaksızın, HUAWEI Honor bu Kullanım Şartları ile ilgili olan hiçbir karşı teklifi kabul etmeyecektir ve burada tüm karşı teklifleri açıkça reddeder.

HUAWEI Honor'in bu Kullanım Şartlarının katı şekilde uygulanmasını sürdürememesi ya da bunu talep edememesi, HUAWEI Honor'in bu Kullanım Şartlarının uygulanmasına veya Kullanım Şartlarının kendisine ilişkin haklarından feragat etmesi olarak kabul edilmemelidir. HUAWEI Honor ile siz ya da bir üçüncü taraf arasında gerçekleşen hiçbir eylem bu Kullanım Şartlarının zorunluluklarının değiştirilmesi olarak kabul edilmemelidir.