เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณ: ประเทศไทย ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอต่อไปนี้เพื่อใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมทั้งติดต่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องและทีมความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลผ่านแบบฟอร์มคำร้องขอความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาหก (6) ปีนับจากวันที่คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งสุดท้ายกับ Honor

หากคุณจำเป็นต้องติดต่อเราในหัวข้อที่นอกเหนือจากความเป็นส่วนตัว เช่น ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุง โปรดโทรติดต่อสายด่วนการบริการ หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์บริการของเรา