TOP

ออเนอร์ 10 สมาร์ทโฟนระดับเรือธงของออเนอร์ เตรียมพร้อมเปิดตัวในประเทศไทย เร็วๆ นี้ อีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับเรือธงรุ่นล่าสุดของออเนอร์ ท่านทราบหรือยังว่า คุณสมบัติเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีอะไรบ้าง?

TH ข่าว ออเนอร์ 10 สมาร์ทโฟนระดับเรือธงของออเนอร์ เตรียมพร้อมเปิดตัวในประเทศไทย เร็วๆ นี้ อีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับเรือธงรุ่นล่าสุดของออเนอร์ ท่านทราบหรือยังว่า คุณสมบัติเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มีอะไรบ้าง?