TOP

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือหากคุณต้องการสอบถามเกี่ยกับการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น Huawei ID) หรือปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา

หากปัญหาของคุณไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์, คำแนะนำ, การขอคำปรึกษาและการร้องเรียน โปรดติดต่อสายด่วนการบริการของเราเพื่อรับความช่วยเหลือ คลิกที่นี่: เพื่อหาหมายเลขสายด่วนบริการสำหรับแต่ละประเทศ

เพื่อจัดการคำขอของคุณหรือตอบปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจำเป็นต้องรวบรวมชื่อ, ที่อยู่อีเมลและ Huawei ID ของคุณ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานี้ใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โปรดเข้าใจและกรอกข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ