Turbo Turbo
GPU Turbo

เทคโนโลยีปฏิวัติการประมวลผลกราฟิก

Background Blue Background Blue

ผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟฟิกและความเร็วของสมาร์ทโฟน เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมส์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งาน

Energy consumption 30% reduce, performance 60% up Energy consumption 30% reduce, performance 60% up

เร็วทะลุขีดจำกัด และใช้พลังงานน้อยกว่า

เทคโนโลยี GPU Turbo ของออเนอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลกราฟฟิกได้ถึง 60% ขณะเดียวกัน ชิปเซ็ต (SoC) ยังใช้พลังงานน้อยลงกว่า 30% ซึ่งทำให้การทำงานของสมาร์ทโฟนมีความสเถียรมากขึ้น

spot spot

ประสบการณ์การเล่นเกมส์  4D

นอกจากเพิ่มประสบการณ์เรื่องภาพและเสียงแล้ว GPU ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขณะเล่นเกมส์ที่มีการต่อสู้ การใช้สกิลพิเศษต่างๆ ระบบการตอบสนองด้วยการสั่น และการความคุมการเคลื่อนไหว

Background Blue Background Blue

เร็วๆนี้

การอัพเกรด GPU Turbo อย่างเป็นทางการ