TOP

AKO SPOLOČNOSŤ HUAWEI POUŽÍVA SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIEHuawei Device Co., Ltd. (ďalej len „Huawei“, „my“, „nás“ a „naše“) používa súbory cookie a podobné technológie na tejto webovej stránke podľa popisu nižšie.


Čo sú to súbory cookie a podobné technológie?


Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa uloží do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou webového servera. Len server, ktorý vytvoril súbor cookie, bude schopný získať alebo prečítať obsah tohto súboru cookie. Súbory cookie sú jedinečné pre vami používaný prehliadač alebo mobilnú aplikáciu. Text súboru cookie často pozostáva z identifikátorov, názvov stránok a čísel a znakov.


Podobne ako súbory cookie aj lokálne zdieľané objekty (tiež nazývané „súbory cookie Flash“) a lokálne úložisko HTML5 ukladajú informácie do vášho zariadenia a môžu zaznamenávať informácie o vašej činnosti a preferenciách.


Okrem súborov cookie používame na tejto webovej stránke tiež webové beacony a pixelové značky. Webový beacon je zvyčajne elektronický grafický obrázok vložený do webovej stránky alebo e-mailu, ktorý identifikuje súbory cookie vášho zariadenia počas prehľadávania webovej stránky alebo e-mailu. Pixelové značky nám umožňujú odosielať e-maily takým spôsobom, aby bol e-mail pre vás čitateľný a aby sme zistili, či bol otvorený. Ak napríklad dostanete e-mail od spoločnosti Huawei, môže obsahovať URL adresu s prekliknutím, ktorá odkazuje na webovú stránku Huawei. Ak kliknete na odkaz, spoločnosť Huawei bude sledovať vašu návštevu, čo nám pomôže získať informácie o vašich preferenciách týkajúcich sa produktov a služieb a zlepšiť naše služby zákazníkom. Ak nechcete byť sledovaní prostredníctvom e-mailov, môžete sa odhlásiť z odberu našich e-mailov.


Spoločnosť Huawei používa na tejto webovej stránke nasledujúce typy súborov cookie:


Základné súbory cookie


Čo sú to základné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?


Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a nemožno ich vypnúť bez vplyvu na používanie stránky. Tieto súbory cookie sa zvyčajne nastavia len v reakcii na vaše konkrétne činnosti na stránke ako je napríklad vyplňovanie formulárov alebo nastavenie preferencií súborov cookie. Tieto súbory cookie používame, pretože si myslíme, že je v našom i vašom legitímnom záujme, aby stránka fungovala správne. Vo svojom prehliadači môžete nastaviť blokovanie alebo upozornenie na tieto súbory cookie, ale niektoré časti stránky bez nich nebudú fungovať. Ak sa chcete dozvedieť ako nastaviť prehliadač na blokovanie alebo upozornenie na tieto súbory cookie, prečítajte si nižšie uvedené: Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera.


Prečo používame základné súbory cookie?


Tieto súbory cookie zvyčajne používame na poskytnutie konkrétnej funkcie webovej stránky, napríklad uchovanie výsledkov vyhľadávania pri použití funkcie interného vyhľadávania, aby ste sa po kliknutí na výsledok vyhľadávania mohli vrátiť späť na uchované výsledky vyhľadávania.


Aké údaje zhromažďujú a používajú základné súbory cookie?


Základné súbory cookie zhromažďujú a používajú údaje zriedkavo, avšak môžu obsahovať identifikačný kód, ktorý umožňuje webovej stránke rozlíšiť vás ako jedinečného návštevníka od ostatných návštevníkov webovej stránky. Tieto typy jedinečného identifikačného kódu sa používajú na uchovanie relácie servera a poskytnutie vami vyžiadaných funkcií ako je napríklad interné vyhľadávanie.


Ako dlho uchovávame tieto údaje?


Základné súbory cookie sú zvyčajne súbory cookie pre reláciu a uchovávajú údaje len počas trvania vašej návštevy webovej stránky.


Zdieľame niektoré údaje s externými subjektmi?


Na vytvorenie a spravovanie našej webovej stránky používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej stránky. Súbory cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov. Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili a musia sa zmluvne riadiť našimi pokynmi a nebudú spracúvať vaše údaje na žiadne iné účely.


Aké základné súbory používate?

Používame nasledujúce základné súbory cookies:

Názov Zdroj Platnosť skončí po Účel
_areacode Honor Relácia Identifikácia krajiny/regiónu používateľa
euid Honor Relácia Kontrola stavu prihlásenia
cartId Honor 10 hodín Informácie o nákupnom košíku
cookieaccepted Honor 6 mesiacov Kontrola, či používateľ odsúhlasil používanie súborov cookies.
userTimeZone Honor Relácia Kontrola časového pásma používateľa
locale_MS Honor Relácia Kontrola jazyka vášho prehliadača
salePortal Honor Relácia Tieto súbory cookies sú používané k určeniu verzie webových stránok, ktoré používateľ má. 1: web, 2: wap, 3:app
footerFlagCountryName Honor 13 mesiacov Krajina
starttime Honor 30 minút Zľava platí od
ac_cp Honor Relácia Prístup k profilu používateľa k nastaveniu prihlasovacích údajov
ac_lec Honor Relácia
ac_lgc Honor Relácia
ac_li Honor Relácia
ac_lmi Honor Relácia
ac_loNa Honor Relácia
ac_ltp Honor Relácia
ac_lus Honor Relácia

Funkčné súbory cookie

Čo sú to funkčné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?


Tieto súbory cookie umožňujú rozšírené funkcie a prispôsobenie, napríklad prehrávanie videa a živý chat. Môžu byť nastavené nami alebo externým dodávateľom, ktoré služby sme pridali na našu stránku, napríklad funkcie živého chatu zákazníckej linky. Tieto súbory cookie sú podobné prísne nevyhnutným súborom cookie, keďže dodatočné funkcie nemôžu bez nich fungovať. Tieto súbory cookie používame, pretože si myslíme, že je v našom i vašom legitímnom záujme, aby stránka fungovala správne.

Tieto súbory cookie sa nastavia vo vašom zariadení len ak s tým budete súhlasiť pri prvej návšteve našej webovej stránky a funkčné súbory cookie môžete kedykoľvek neskôr odmietnuť zmenou vašich nastavení súborov cookie. Ak tak však urobíte, môže to mať vplyv na vaše používanie webovej stránky.


Prečo používame funkčné súbory cookie?


Tieto súbory cookie zvyčajne používame, aby mohli niektoré funkcie na stránke fungovať, napríklad súbor cookie našej funkcie živého chatu zákazníckej linky si zapamätá vracajúcich sa používateľov, takže môžete pri opakovanej návšteve obnoviť a pokračovať v živom chate.


Aké údaje zhromažďujú a používajú funkčné súbory cookie?


Funkčné súbory cookie zhromažďujú a ukladajú jedinečný identifikátor priradený k uloženým údajom profilu. Typ uložených údajov priradeného profilu závisí od funkcie, ktorú súbor cookie podporuje. Napríklad u vyššie uvedeného príkladu živého chatu, jedinečný identifikátor priradí minulé záznamy chatu zákazníckej linky.


Ako dlho uchovávame tieto údaje?


Lehota uchovávania funkčných súborov cookie sa pohybuje medzi 24 hodinami až 24 mesiacmi [Francúzsko: medzi 24 hodinami až 13 mesiacmi] a závisí od funkcie, ktorú súbor cookie podporuje. Napríklad u súboru cookie podporujúceho prehrávanie videa, údaje súboru cookie nemusia byť uchované po skončení relácie prehľadávania. U súboru cookie podporujúceho funkciu nášho živého chatu so zákazníkom však budú údaje uložené dlhšie, aby si vás zapamätal pri následných opakovaných návštevách.


Zdieľame niektoré údaje s externými subjektmi?


  • (1) Dodávatelia infraštruktúry webovej stránky: Na vytvorenie a spravovanie našej webovej stránky používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej stránky. Súbory cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov.
  • (2) Dodávatelia služieb: Okrem toho majú externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby na našej webovej stránke, prístup k údajom priradeným k vášmu identifikátoru súboru cookie, napríklad náš dodávateľ živého chatu zákazníckej linky má prístup k záznamom živého chatu priradeným k vášmu identifikátoru súboru cookie, takže môžu vidieť vaše predošlé požiadavky.

Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili a musia sa zmluvne riadiť našimi pokynmi a nebudú spracúvať vaše údaje na žiadne iné účely.


Ktoré funkčné súbory cookies používate?

Používame nasledujúce funkčné súbory cookies:

Názov Zdroj Platnosť skončí po Účel Prispôsobiť nastavenia
whoson Honor 2 roky Funkcia live chat Pre prispôsobenie nastavení prejdite do "Nastavenia cookies" alebo vyčistite cookies vo vašom prehliadači

Analytické súbory cookie


Čo sú to analytické súbory cookie a môžem ich odmietnuť?


Tieto súbory cookie tiež nazývané „súbory cookie výkonu“, „súbory cookie merania“ alebo „štatistické súbory cookie“ nám umožňujú merať počet návštevníkov a odkiaľ prichádzajú, aby sme mohli zmerať a zlepšiť výkon našej webovej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne a ako sa návštevníci pohybujú po stránke. Údaje, ktoré spoločnosť Huawei prijíma z týchto súborov cookie sú súhrnné a anonymné a neobsahujú žiadne osobné údaje. Externé subjekty poskytujúce tieto štatistické služby ako Google Analytics a Adobe Analytics spracúvajú vaše osobné údaje, aby nám poskytli súhrnné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky.


Tieto súbory cookie používame, aby sme porozumeli ako návštevníci používajú našu webovú stránku, napríklad či používatelia odchádzajú z určitých stránok alebo majú problémy. Tieto súbory cookie sa nastavia vo vašom zariadení len ak s tým budete súhlasiť pri prvej návšteve našej webovej stránky a analytické súbory cookie môžete kedykoľvek neskôr odmietnuť zmenou vašich nastavení súborov cookie.


Prečo používame analytické súbory cookie?


Analytické súbory cookie používame na meranie a analýzu. Tieto súbory cookie nám umožňujú porozumieť:


  • - z ktorých webových stránok prichádzajú návštevníci na našu webovú stránku, napríklad či návštevník prišiel na našu webovú stránku priamo alebo či klikol na odkaz vo vyhľadávači alebo príspevku na sociálnej sieti
  • - ktoré stránky na našej webovej stránke sú najviac a najmenej populárne, koľko času strávia návštevníci na každej stránke a v každej časti stránky a na ktoré odkazy a tlačidlá kliknú
  • - informácie o zariadení, ktoré používate na prístup na našu stránku, napríklad značku a model zariadenia, ktorý prehliadač alebo operačný systém používate a
  • - demografické informácie o návštevníkoch našej stránky, napríklad štatistiky o tom aké percento našich návštevníkov webovej stránky tvoria muži alebo ženy, ich vekový rozsah a ich záujmy, napríklad fotografovanie a technológiu.

Aké údaje zhromažďujú a používajú analytické súbory cookie?


Súbory cookie bežne zaznamenajú len identifikačný kód. Tento identifikačný kód je však priradený k analytickým serverom spoločností Google a Adobe a umožňuje spoločnostiam Google a Adobe vytvoriť profil vášho prehľadávania webovej stránky. V dôsledku načítavania súboru cookie sa tiež spracúvajú podrobnosti o prehliadači vrátane technických podrobností o zariadení použitom k prístupu na stránku a tiež jeho poloha.


Spoločnosť Huawei nezhromažďuje pomocou štatistických súborov cookie žiadne osobné údaje. Prijímame len všeobecné súhrnné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky. Spoločnosti Google a Adobe však spracúvajú vaše osobné údaje, aby nám mohli poskytnúť tieto súhrnné štatistiky. Okrem toho, keďže iné webové stránky používajú tiež služby Google Analytics a Adobe Analytics, spoločnosti Google a Adobe nemajú profil len o tom ako používate našu webovú stránku, ale aj o množstve iných webových stránok, ktoré tiež používajú služby Google Analytics a Adobe Analytics. Spoločnosť Google môže priradiť informácie z vašich súborov cookie k informáciám o vašom účte, v prípade že ste prihlásení počas prehľadávania k účtu Google a vytvoriť ešte podrobnejší profil o vás. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako spoločnosť Adobe spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/uk/privacy/marketing-cloud.html.


Ako dlho uchovávame tieto údaje?


Lehota uchovávania analytických súborov cookie sa pohybuje medzi 24 hodinami až 24 mesiacmi [FRANCÚZSKO: medzi 24 hodinami až 13 mesiacmi] a závisí od účelu súboru cookie. Napríklad niektoré súbory cookie uchovávajú informácie len po dobu 24 hodín, aby si vás zapamätali ako jedinečného návštevníka stránky počas daného dňa. Iné môžu uchovávať informácie až 24 mesiacov. Napríklad môžeme publikovať dve verzie rovnakej webovej stránky, aby sme zistili ktorá funguje lepšie a je populárnejšia a súbor cookie si zapamätá či ste navštívili verziu A alebo verziu B webovej stránky, aby sa zaistilo, že pri následných opakovaných návštevách uvidíte rovnakú verziu a aby sme mohli získať údaje o jasných výsledkoch testovania A/B.


Zdieľame niektoré z údajov s externými subjektmi?

  • (1) Dodávatelia infraštruktúry webovej stránky: Na vytvorenie a spravovanie našej webovej stránky používame externých dodávateľov infraštruktúry webovej stránky. Súbory cookie sú bezpečne uložené na serveroch týchto dodávateľov.
  • (2) Dodávatelia analytických súborov cookie: Používame služby Google Analytics a Adobe Analytics. Spoločnosti Google a Adobe nastavujú štatistické súbory cookie a spracúvajú vaše osobné údaje. Spoločnosť Huawei je spoločným prevádzkovateľom údajov so spoločnosťou Google v rámci služby Google Analytics a spoločným prevádzkovateľom údajov v rámci služby Adobe Analytics, pretože sme sa na našej webovej stránke rozhodli použiť služby Google Analytics a Adobe Analytics. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom ako spoločnosť Adobe spracúva vaše osobné údaje, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Adobe: https://www.adobe.com/uk/privacy/policy.html. Spoločnosti Google a Adobe sú obe organizácie certifikované mechanizmom EU-US Privacy Shield.
  • (3) Dodávatelia služieb: Okrem toho majú externí dodávatelia, ktorí nám poskytujú služby, prístup k údajom priradeným k vášmu identifikátoru súboru cookie. Na spravovanie našich súborov cookie používame externé mediálne agentúry.

Našich poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a poverili a musia sa zmluvne riadiť našimi pokynmi a nebudú spracúvať vaše údaje na žiadne iné účely.


Ktoré analytické súbory cookies používate?

Používame nasledujúce analytické súbory cookies:

Názov Zdroj Platnosť skončí po Účel Prispôsobiť nastavenia
_ga Google Analytics 2 roky Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používatelia využívajú webové stránky. Tieto informácie (vrátane počtu návštevníkov a odkiaľ prichádzajú) sú anonymizované a používajú sa na vyhodnotenie webovej stránky. Pre prispôsobenie nastavení prejdite do "Nastavenia cookies" alebo vyčistite cookies vo vašom prehliadači
_gid Google Analytics 365 dní

Reklamné súbory cookie


Čo sú to reklamné súbory cookie a môžem ich odmietnuť?


Reklamné súbory cookie používame na zhromažďovanie informácií o vašej činnosti a záujmoch online a poskytovanie reklám, ktoré najviac zodpovedajú vášmu profilu a záujmom. Tieto súbory cookie nastavujú na našej stránke naši reklamní partneri. Používajú sa na vytvorenie profilu vašich záujmov a zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach. Tiež používame súbory cookie sociálnych sietí na prepojenie tlačidiel „Páči sa mi“ a „Zdieľať“ so sociálnymi sieťami.


Tieto súbory cookie používame na zobrazenie relevantných, nie náhodných, reklám a aby sa zabránilo opakovanému zobrazovaniu rovnakej reklamu a aby ste mohli použiť funkcie „Páči sa mi“ alebo „Zdieľať“ pre náš obsah na sociálnych sieťach. Tieto súbory cookie sa nastavia vo vašom zariadení len ak s tým budete súhlasiť pri prvej návšteve našej webovej stránky a reklamné súbory cookie môžete kedykoľvek neskôr odmietnuť zmenou vašich nastavení súborov cookie.


Prečo používame reklamné súbory cookie?


Reklamné súbory cookie používame na vytvorenie obrazu o vašom správaní pri prehľadávaní, aby sme vám mohli zobraziť alebo skryť naše reklamy, v závislosti od toho, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie. Súbory cookie sociálnych sietí používame, aby ste mohli u nášho obsahu použiť funkcie „Páči sa mi“ a „Zdieľať“ a byť v kontakte so značkou Huawei na sociálnych sieťach.


Aké údaje zhromažďujú a používajú reklamné súbory cookie?


Reklamné súbory cookie ukladajú jedinečné identifikátory priradené k vášmu profilu na serveroch našich reklamných partnerov. Tieto profily zaznamenávajú vaše správanie pri prehľadávaní a činnosti priradené k vašim informáciám o prehľadávaní, ako sú činnosti, ktoré vykonávate na stránke (kliknutia na odkazy alebo kliknutia na tlačidlá) a tiež technické parametre vášho zariadenia a polohy (založené na vašej adrese IP). Reklamné súbory cookie spoločnosti Google môžu byť tiež priradené k vášmu ID Google, ak ste prihlásení počas prehľadávania našej webovej stránky k účtu Google a vytvoriť ešte podrobnejší profil o vás.


Keďže reklamné súbory cookie používa množstve iných webových stránok, reklamní partneri nemajú profil len o tom ako používate našu webovú, ale tiež aj ako používate iné webové stránky. Toto umožňuje inzerentom vytvoriť veľmi presný profil o vás vrátane vášho veku, pohlavia, záujmov, jazyka, úrovni účasti, sieti a prehliadači.


Súbory cookie sociálnych sietí zhromažďujú vašu adresu IP a reťazec prehliadača a odosielajú tieto informácie späť na stránku sociálnej siete, ktoré súbor cookie sa používa a umožňujú tak stránkam sociálnych sietí rozpoznať vašu návštevu našej stránky. Toto platí bez ohľadu na to, či máte na danej stránke sociálnej siete účet alebo nie.


Ako dlho uchovávame tieto údaje?


Lehota uchovávania reklamných súborov cookie sa pohybuje bežne medzi 30 dňami až 9 mesiacmi v závislosti od dĺžky našej konkrétnej reklamnej kampane (napr. pre konkrétnu prebiehajúcu súťaž alebo dlhšiu kampaň na inzerovanie našich zariadení).


Zdieľame niektoré z údajov s externými subjektmi?Aké reklamné cookies používate?

Používame nasledujúce reklamné súbory cookies:

Názov Zdroj Platnosť skončí po Účel Prispôsobiť nastavenia
MR Microsoft 6 mesiacov Microsoft používa súbory cookies k analýze prístupu z prehliadačov na Microsoft a ďalšie webové stránky k cieleniu reklamy na základe záujmov. Pre prispôsobenie nastavení prejdite do "Nastavenia cookies" alebo vyčistite cookies vo vašom prehliadači
MUID Microsoft 13 mesiacov
MUIDB Microsoft 13 mesiacov

Ako chránime vaše osobné údaje


Na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, používaním, úpravou alebo stratou používame primerané technické a organizačné opatrenia vrátane technológie šifrovania na zabezpečenie dôvernosti údajov.


Spoločnosť Huawei spĺňa platné zákonné požiadavky na ochranu osobných údajov občanov EÚ pri prenose mimo EHP. Pri zdieľaní osobných údajov v rámci našej podnikovej spoločnosti sa riadime štandardnými modelovými doložkami EÚ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en na zaistenie rovnakej úrovne ochrany osobných údajov aj mimo priamu pôsobnosť zákonov EÚ na ochranu údajov. Pri zdieľaní osobných údajov s našimi externými dodávateľmi a partnermi sa riadime štandardnými modelovými doložkami EÚ, s výnimkou ak je externý subjekt certifikovaný v rámci mechanizmu EU-US Privacy Shield https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-data-transfers_en


Vaše práva a voľby


Ak si chcete uplatniť práva na prístup, opravenie, vymazanie, obmedzenie spracovania, namietať spracovanie alebo prenos, týkajúce sa vašich údajov, kontaktovať našu zodpovednú osobu (DPO) alebo ak máte sťažnosť alebo požiadavku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Huawei, odošlite svoju požiadavku tu https://www.hihonor.com/sk/legal/privacy-questions/.


Na uplatnenie práv voči externým subjektom uvedeným vyššie v častiach „Zdieľame niektoré z údajov s externými subjektmi?“, kontaktujte priamo príslušné externé subjekty.


Máte tiež právo podať sťažnosť vášmu miestnemu orgánu ochrany osobných údajov alebo zodpovednej osobe (DPO) pre oblasť Severné Porýnie-Vestfálsko https://www.ldi.nrw.de/index.php, v ktorej sídli naše európske ústredie.