TOP

Välj din produkt

Sök bland Honors produkter för att läsa mer om dem, till exempel användartips, handböcker, frågor och svar, uppdateringar och mer.

Smart Phone
Wearable

Reparationsservice

Se var det finns auktoriserade servicecenter

Skicka en ansökan om reparation, kontrollera garantin eller begär offerter för reservdelar.

Kontakta auktoriserade servicecenter

Kontakta auktoriserade servicecenter

Det är viktigt att uteslutande använda Honors auktoriserade reparationsservice. Obehöriga serviceleverantörer kanske inte har Honor-certifierade reparationsverktyg och kanske inte är professionellt utbildade eller har den kunskap som krävs för att reparera Honor-produkter...

Se var det finns auktoriserade servicecenter

Frågor och svar

Sök efter aktuella problem, få hjälp att identifiera ett problem och få reda på den effektivaste lösningen på ett problem

Mer
  • Hjälp online
    Måndag - Fredag: 09: 00-17: 00
  • Hotline
  • Feedback via e-post
  • Plats för servicecenter
Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Hotlinesupport

  • Hotline

Offlinesupport

Kontakta oss