logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开
Sekretessärenden

Du kan logga in på feedback-sidan för sekretessärenden på vår webbplats för att utöva dina rättigheter till datasekretess och kontakta den relaterade enheten och vårt integritetsteam om frågor angående behandling av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla och behålla dina data i högst sex (6) år från dagen för ditt senaste utbyte med Honor.

Om du behöver kontakta oss för andra ämnen än sekretess, till exempel produktproblem eller förbättringsförslag, ring vår servicetelefon eller klicka här för att besöka vår webbplats.