للأعلى

Choose Your Country or Region
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

DECLARATION OF CONFORMITY

In the Declaration of Conformity the manufacturer declares that the product is in conformity with the essential requirements of the European parliament and of the Council. Below are downloads for our products' Declaration of Conformity.

Honor 8 FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 330KB 2016-06-21
PDF 127KB 2016-07-04
PDF 138KB 2016-07-08
Honor 7 FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 217KB 2015-06-10
PDF 255KB 2015-10-26
PDF 127KB 2015-07-10
PDF 97KB 2015-07-10
Honor 6Plus FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 134KB 2015-03-10
PDF 127KB 2015-03-10
PDF 104KB 2015-03-10
Honor 6 FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 134KB 2014-08-18
PDF 104KB 2014-08-27
PDF 127KB 2014-08-28
Honor 5X FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 134KB 2015-11-09
PDF 134KB 2015-11-09
PDF 127KB 2015-11-03
PDF 127KB 2015-11-06
PDF 97KB 2015-11-06
PDF 97KB 2015-11-06
Honor 4X FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 86KB 2015-02-04
PDF 133KB 2015-02-04
PDF 94KB 2015-01-21
PDF 94KB 2015-01-21
PDF 127KB 2015-01-13
PDF 127KB 2015-01-14
Honor 4C FORMAT SIZE PUBLICDATE
PDF 85KB 2014-01-20
PDF 94KB 2015-02-03
PDF 127KB 2015-02-02