TOP

Kako mogu da ažuriram svoj telefon?

Izaberite odgovarajući način ažuriranja u skladu sa potrebama.

1.Obavite ažuriranje onlajn.

Preduslovi:

● Vaš telefon je povezan sa internetom pre početka ažuriranja. Onlajn ažuriranja troše određenu količinu saobraćaja za podatke, tako da se preporučuje da vaš telefon povežete sa Wi-Fi mrežom..

● Vaš telefon ima preostali kapacitet baterije veći od 30% tokom ažuriranja.

● Ažuriranje traje određeno vreme. Nemojte da pritiskate dugme za napajanje niti da obavljate bilo koje druge radnje tokom ažuriranja. Kada se ažuriranje telefona završi, vaš telefon će se automatski restartovati.

Procedura:

Dodirnite opciju Postavke > Program za ažuriranje da biste proverili dostupnost novih ažuriranja. Ako se pronađe novo ažuriranje, dodirnite ga da biste ga preuzeli, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ažurirali telefon.

2.Ažurirajte svoj telefon koristeći HiSuite.

Preduslovi:

● Najnovija verzija aplikacije Huawei HiSuite je instalirana na vašem računaru. Možete da je preuzmete sa adrese http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/

● Vaš telefon ima preostali kapacitet baterije veći od 30% tokom ažuriranja.

● Nemojte da iskopčavate USB kabl, da isključujete ili restartujete svoj telefon ili da vadite ili ubacujete microSD karticu tokom celokupnog procesa.

Procedura:

(1)Povežite svoj telefon sa aplikacijom HiSuite i kliknite na Ažuriraj na svom računaru.

(2)Nakon što se pronađe nova verzija, ažurirajte vaš telefon. Kada se ažuriranje telefona završi, vaš telefon će se automatski restartovati.

* Slike služe samo kao referenca i mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

Kontaktirajte Nas

Podrška putem linije za podršku

  • Linija za pomoć

Podrška van mreže

Kontaktirajte Nas