TOP

ODABERITE SVOJU ZEMLJU ILI REGIJU
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

Izaberite svoj proizvod

Pretražite proizvode kompanije HONOR da biste saznali više o njima, uključujući savete za korisnike, priručnike, najčešća pitanja, ažuriranja i više od toga.

Pametni telefon
Wearable
Accessories

Usluge popravke

Proverite lokacije ovlašćenog servisnog centra

Prosledite molbu za popravku, proverite garanciju ili zatražite ponude za rezervne delove.

Strogo je važno koristiti Huawei ovlašćene servise. Neovlašćeni provajderi servisnih usluga možda neće biti opremljeni Huawei sertifikovanim alatima, a možda neće ni biti stručno osposobljeni ili imati potrebno znanje ...

Potražite ovlašćene servisne centre

Potražite ovlašćene servisne centre

Molimo vas da uvek koristite autorizovane Honor servisne centre. Neovlašćeni serviseri nemaju opremu za popravku koja je sertifikovana od strane kompanije Honor i moguće je da nemaju neophodno znanje za popravku Honor uređaja. Pomenuti postupci mogu da dovedu do dodatnih oštećenja, lošeg funkcionisanja uređaja ili bezbednosnih rizika. Potražite najbliži ovlašćeni servisni centar u nastavku.

Proverite lokacije ovlašćenog servisnog centra

Najčešća pitanja

Pretraga najnovijih problema, pomoć u identifikaciji problema, pružanje efikasnog rešenja

Još

Kontaktirajte Nas

Kontaktirajte Nas

Podrška putem linije za podršku

  • Linija za pomoć

Podrška van mreže

Kontaktirajte Nas