Selectează țara sau regiunea ta: Rămâi pe site Selectează alt site

TOP

SELECTAȚI REGIUNEA SAU ȚARA DVS.
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

Termeni de utilizare

Acceptarea termenilor

Prin accesarea acestui site, admiteți faptul că ați citit, înțeles și acceptat următorii termeni. În cazul în care nu înțelegeți sau nu sunteți de acord cu oricare dintre termeni, trebuie să părăsiți imediat acest site web. Huawei Honor își rezervă dreptul de a actualiza TERMENII DE UTILIZARE (TDU) în orice moment fără notificare. În ceea ce privește orice comportament de încălcare a prevederilor TDU, Huawei Honor își rezervă dreptul de a căuta căi legale și metode de remediere echitabile.

Licență limitată

Toate conținuturile de pe acest site sunt protejate prin drepturi de autor de către Huawei Honor, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel. Fără consimțământul scris în prealabil al Huawei Honor sau al altor părți, orice conținut de pe site nu poate fi reprodus, distribuit, copiat, redat, pus în link-uri sau transmis prin super-link-uri, încărcat în alte servere prin metoda “mirroring", stocat în sistemul de recuperare a informațiilor sau utilizat în orice alt scop comercial de către orice persoană prin orice mijloace, cu excepția cazului în care este descărcat sau reprodus altfel, în scopuri private și necomerciale (cu condiția, totuși, ca o astfel de utilizare să nu includă nicio revizuire a conținutului, iar anunțurile privind drepturile de autor și alte anunțuri privind drepturile de proprietate intelectuală să fie păstrate în aceeași formă și manieră ca în original).

Marcă comercială

Toate mărcile comerciale și logo-urile afișate, menționate sau utilizate în alt mod pe acest site sunt proprietatea Huawei Honor sau a altor terțe părți, după cum se menționează, după caz. Nu aveți voie să utilizați oricare dintre aceste mărci comerciale sau logo-uri în niciun fel fără acordul scris în prealabil al Huawei Honor sau al unei terțe părți, după caz.

Disclaimer

Acest site web și conținutul său sunt furnizate numai pentru comfortul dvs. Deși Huawei Honor încearcă să furnizeze informații exacte pe acest site, acesta nu își asumă nicio obligație sau responsabilitate cu privire la acuratețea informațiilor. Huawei Honor poate schimba conținutul disponibil pe acest site sau produsele menționate în orice moment, fără a face o notifacare.

TOATE INFORMAȚIILE DISPONIBILE PE ACEST SITE SUNT PREVĂZUTE PE BAZA PRINCIPIUL LEGAL "AS IS" (CONFORM CĂRUIA NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ NU ESTE FURNIZATĂ), FĂRĂ GARANȚII, OBLIGAȚII SAU REPREZENTĂRI DE ORICE FEL. PRIN PREZENTA HUAWEI HONOR RESPINGE ÎN MOD EXPRES, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, TOATE GARANȚIILE, OBLIGAȚIILE SAU REPREZENTĂRILE EXPRESE, IMPLICITE, LEGALE SAU DE ALT TIP, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE .

Limitare a răspunderii

Nici Huawei Honor și nici oricare dintre filialele, sucursalele, directorii, agenții, angajații sau alți reprezentanți nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecvente, punitive și/sau exemplice. Aici sunt incluse fără limitare, pierderea profitului sau a veniturilor, pierderea datelor și/sau pierderea afacerii, în legătură cu acest site web sau incapacitatea de a folosi acest site sau dependența de conținutul aflat în acesta, chiar dacă Huawei Honor este informat despre posibilitatea unor astfel de pagube.

Disponibilitatea produsului

Disponibilitatea produselor și a serviciilor descrise pe acest site, precum și descrierile acestor produse și servicii pot varia în funcție de țara sau zona dvs. Consultați reprezentanții locali de vânzări sau agenții Huawei Honor pentru anumite produse și/sau servicii.

Legături către site-uri web terțe

Deși acest site poate conține pentru confortul dvs. legături către site-uri web terțe (site-uri conexe), Huawei Honor nu va fi responsabil pentru niciun conținut al acestor site-uri web. Este posibil să trebuiască să examinați și să acceptați regulile de utilizare aplicabile atunci când utilizați astfel de site-uri web. În plus, un link către un site web terță parte nu implică faptul că Huawei Honor acceptă site-ul sau produsele ori serviciile menționate în acesta.

Acces la zone securizate și/sau protejate prin parolă

Numai utilizatorii autorizați pot accesa și utiliza zone protejate prin parole și/sau securizate ale acestui site web. Utilizatorii neautorizați care încearcă să acceseze astfel de zone pot fi subiectul unei urmăriri penală.

Legea Aplicabilă și Jurisdicția

Acest document al termenilor de utilizare este guvernat de, creat și interpretat în conformitate cu legile Republicii Populare Chineze, fără a aduce atingere principiilor conflictelor de drept. Orice dispută sau diferend care decurge din sau se referă la TDU sau la acest site și care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi depus la Comisia Internațională de Arbitraj Economică și Comerț (CIETAC) din China, în conformitate cu regulile arbitrale actuale de arbitraj de (3) trei arbitri numiți în conformitate cu regulile menționate. Toate documentele, prezentările și procedurile documentare trebuie să fie în limba chineză. Atribuțiile arbitrajului sunt definitive și obligatorii pentru părțile aplicabile.