TOP

WYBIERZ KRAJ LUB REGION
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
Pytania dotyczące ochrony prywatności

W portalu Huawei Privacy Question możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych osobowych oraz skontaktować się z podmiotami Huawei i inspektorem ochrony danych Huawei w celu zadania pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Zacznij od wyboru kraju/regionu oraz produktu lub usługi, których dotyczy zapytanie.

Twoje dane będą przechowywane w bazach danych zlokalizowanych w Niemczech.

Będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane przez okres do sześciu (6) lat od ostatniej interakcji.

W przypadku pytań niezwiązanych z ochroną prywatności, takich jak te dotyczące wadliwych produktów lub sugestii poprawy bądź innych pytań lub wątpliwości niezwiązanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt z infolinią serwisową firmy Huawei w celu uzyskania pomocy. Kliknij tutaj, aby znaleźć numer infolinii dla poszczególnych krajów/regionów.