Select your country or region: Stay on current site Select another site
Spørsmål om personvern

Her på Huaweis portal for spørsmål kan du benytte deg av personvernrettighetene dine og kontakte Huaweis avdelinger og personvernombud med spørsmål om hvordan personopplysningene dine blir håndtert. Start ved å velge land eller region og det produktet eller tjenesten som henvendelsen din gjelder.

Vi vil lagre personopplysningene i databaser som befinner seg i Tyskland.

Vi vil behandle og oppbevare dem i opptil seks – 6 – år fra siste gang noe skjer med dem.

Hvis du har en henvendelse som ikke gjelder personvern, som et defekt produkt, forslag til forbedringer eller andre spørsmål eller bekymringer som ikke gjelder personopplysningene dine, kan du ringe Huaweis kundeservice på telefon for assistanse. Klikk her for å finne telefonnummeret for hvert land eller region.