Track guest order

*If you placed the order with your account, please login to check

Guest user, please enter the details below:

Log in with your HUAWEI ID

see your order details

We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy. Find out more
Please Choose your Country or Region.

Privacy PolicyDasar Privasi

Language: English Melayu

Tapak web HiHonor ialah platform perkhidmatan yang dikendalikan oleh Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai “kami” atau “Huawei”) yang menyediakan untuk anda log masuk pengguna, pelayaran produk, penempahan dalam talian, pembelian dalam talian, pertanyaan perkhidmatan, iklan, tukar beli, ulasan pengguna, pertanyaan pengguna, logistik dan perkhidmatan pengagihan untuk anda, serta maklumat produk, petua penggunaan dan sumber EMUI untuk Huawei dan lain-lain produk pihak ketiga. Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd ialah syarikat yang diperbadankan dan diwujudkan di bawah undang-undang Malaysia, dengan tempat urusan perniagaan terletak di Suite 34-01, Tingkat 34, Integra Tower, the Intermark, 348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Kami memahami kepentingan maklumat peribadi kepada anda dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda. Kami berjanji bahawa kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi anda mengikut standard keselamatan industri yang telah ditetapkan.

Tapak web HiHonor ini tidak sesuai digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jika anda di bawah umur 18 tahun, ibu bapa dan penjaga perlu memberi kebenaran untuk anda menggunakan tapak web HiHonor dan bersetuju dengan terma yang berkenan dan sebahagian daripadanya.

c

Bagaimana Kami Menggunakan Data Anda

Kami akan menggunakan dan memproses data peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan yang anda telah langgan dan untuk memenuhi kewajipan berkontrak. Data peribadi anda akan diproses untuk melaksanakan fungsi perkhidmatan teras, termasuk log masuk pengguna, pelayaran produk, penempahan dalam talian, pembelian dalam talian, pertanyaan perkhidmatan, iklan, tukar beli, ulasan pengguna, pertanyaan pengguna, logistik, dan pengagihan, serta menyediakan maklumat produk, petua penggunaan, dan sumber EMUI untuk Honor dan lain-lain produk pihak ketiga untuk anda.

Jika anda memberikan persetujuan anda, kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran, mungkin termasuk menghantar tawaran komersial atau promosi yang anda mungkin berminat melalui e-mel kepada anda.

Bagaimanapun, dengan menyahlanggan iklan melalui pautan nyahlanggan yang disediakan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, atau dengan merujuk kepada Garis panduan untuk Nyahlanggan dalam Bahagian 5 “Apakah Hak dan Pilihan Anda”, anda berhak untuk menarik balik persetujuan pemprosesan yang dinyatakan terdahulu.

Huawei akan memproses maklumat pesanan anda untuk tujuan lepas jualan, cukai, dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan dengan kewangan menurut undang-undang dan peraturan yang terpakai.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan pencapaian pesanan kami, kami akan memperoleh nombor penjejakan penghantaran anda daripada pembekal perkhidmatan pihak ketiga, City-Link Express (M) Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai “Citylink”), supaya kami boleh menjejaki status penghantaran pembelian anda.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan forum kami, kami akan memperoleh maklumat berikut anda daripada Facebook, Twitter, atau Google: gambar profil dan nama pengguna anda, supaya anda boleh melog masuk ke tapak web atau forum HiHonor dengan pantas menggunakan akaun Facebook, Twitter, Google jika anda mendayakan ciri tersebut.

Kami akan juga menggunakan alat pihak ketiga untuk menghantar tawaran komersial dan promosi yang anda mungkin berminat melalui e-mel kepada anda.

Anda boleh menyahlanggan iklan melalui pautan nyahlanggan yang disediakan dalam e-mel yang kami hantar kepada anda, atau dengan merujuk kepada Garis panduan untuk Nyahlanggan dalam Bahagian 5 “Apakah Hak dan Pilihan Anda”.

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Data Anda

Kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda hanya untuk masa yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan ini, dan akan memadam atau menyahnamakan maklumat peribadi anda apabila tamat tempoh pengekalan, kecuali jika diperlukan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan tapak web HiHonor, tempoh khusus data peribadi anda ialah seperti berikut:

 1. Jika anda menyahaktifkan akaun anda, kami akan memadam data peribadi berkenaan serta-merta termasuk maklumat peranti, maklumat rangkaian, maklumat akaun dan rekod pengendalian anda. Maklumat pesanan anda akan digunakan untuk tujuan lepas jualan, cukai dan lain-lain perkhidmatan berkaitan kewangan, dan akan dikekalkan selama 7 tahun. Jika anda menyahaktifkan akaun anda atau membatalkan secara sukarela pesanan semasa tempoh pengekalan data, Huawei mempunyai hak untuk mengekalkan rekod urus niaga di latar belakang sehingga tamat tempoh pengekalan. Jika kami menghentikan produk atau perkhidmatan kami, kami akan memberitahu anda dalam bentuk pemberitahuan tolak, pengumuman, dsb. dan memadam maklumat peribadi anda atau menyahnamakan maklumat tersebut dalam jangka waktu yang tepat.

Bagaimanakah Kami Berkongsi Data Anda

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

 1. 1) Rundingan dalam talian: Apabila anda menggunakan perisian rundingan dalam talian Livechat pada tapak web HiHonor, pembekal pihak ketiga, Livechat, perlu mengumpul maklumat berikut anda: nama pengguna, alamat e-mel, dan sejarah sembang anda. Jika anda tidak menyediakan maklumat tersebut, kakitangan perkhidmatan pelanggan tidak dapat menerima pertanyaan dalam talian anda, atau tidak dapat menyediakan perkhidmatan rundingan dalam talian:untuk anda.
 2. 2) Pembayaran dalam talian: Apabila anda membayar pembelian di tapak web HiHonor, alamat pengebilan, nombor telefon, alamat e-mel, poskod, nama pengguna, dan ID HUAWEI anda akan disalurkan kepada FPX bagi tujuan pemprosesan pembayaran dan kawalan risiko untuk memastikan keselamatan pembayaran anda dan untuk mencegah kecurian, penipuan dan lain-lain bahaya keselamatan. Jika anda tidak memberikan maklumat tersebut, anda tidak akan dapat melengkapkan proses pembayaran dalam talian.
 3. 3) Penghantaran logistik: Setelah pembelian anda lengkap, alamat penghantaran, alamat pengebilan, nombor telefon, alamat e-mel, poskod, nama pengguna anda akan disalurkan kepada Citylink bagi tujuan menyediakan penghantaran pos dan bungkusan. Jika anda tidak memberikan maklumat tersebut, anda tidak akan dapat menyelesaikan pesanan pembelian anda.
 4. 4) Google Analytics: Tapak web HiHonor menggunakan Google Analytics, perkhidmatan analitis web yang disediakan oleh Google Inc., beribu pejabat di 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, AS untuk menjalankan analisis data pengguna dengan lebih baik. Daripada pemprosesan data lawatan anda (kuki), yang dijanakan daripada HiHonor, Google Analytics boleh menentukan sama ada, anda pengguna baharu atau pengguna balik dan menyimpan maklumat tersebut di pelayan Google dalam AS. Untuk mengetahui lebih lanjut cara Google Analytics memproses data peribadi anda, sila rujuk kepada Dasar Privasi Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Anda juga boleh mencegah Google Analytics daripada mengakses data lawatan anda dengan mengubah suai tetapan dalam pelayar web anda. Namun ini mungkin akan menyahdayakan ciri tertentu pada tapak web. Untuk mencegah Google Analytics daripada mengakses data lawatan anda, gunakan pautan berikut untuk memuat turun dan memasang pasang masuk untuk pelayar web anda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jika anda mengaktifkan ketanpanamaan IP pada tapak web, Google akan memotong alamat IP anda dalam ahli negara Kesatuan Eropah atau pihak dalam Perjanjian dalam Kawasan Ekonomi Eropah. Hanya pada kes yang terkecuali, alamat IP anda akan dihantar dan dipotong oleh pelayan Google dalam AS. Google akan menggunakan maklumat ini bagi pihak Huawei untuk tujuan penilaian penggunaan tapak web oleh anda, mengumpul laporan mengenai aktiviti tapak web dan menyediakan perkhidmatan lain berkaitan dengan aktiviti tapak web dan penggunaan Internet kepada pembekal tapak web. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda yang dihantar oleh pelayar anda dalam Google Analytics dengan data lain yang ditahan oleh Google.


Pendedahan berkenan dengan keperluan undang dan transaksi perniagaan

 1. Huawei boleh berkongsi data anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang atau permintaan daripada pihak berkuasa berwibawa berdasarkan undang-undang yang berkenaan atau berkaitan dengan prosiding undang-undang atau proses. Data anda juga boleh didedahkan sebagai sebahagian daripada penggabungan, pemerolehan, penjualan aset (seperti perjanjian perkhidmatan), atau peralihan perkhidmatan kepada kumpulan Huawei atau syarikat lain.Persetujuan Pemindahan Data Ke Negara Asing

Dengan menggunakan atau mengambil bahagian dalam sebarang perkhidmatan dan / atau memberi kami maklumat anda, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat anda di luar Malaysia, selaras dengan Dasar Privasi ini.

Apakah Hak dan Pilihan Anda

Untuk membolehkan anda mengakses, membetulkan, dan memadamkan maklumat peribadi anda dengan lebih mudah semasa menggunakan tapak web HiHonor, dan menjamin hak anda untuk menarik balik persetujuan anda tentang penggunaan maklumat peribadi, kami telah menambah tetapan operasi yang berkaitan di dalam produk.

Akses maklumat peribadi anda

 • Maklumat profil
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Semak dan lihat maklumat peribadi anda.
 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Semak dan lihat maklumat akaun anda.
 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Semak dan lihat maklumat alamat anda.
 • Maklumat hak ahli
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Langganan/Kupon/Ulasan.
  3. 3) Semak dan lihat hak ahli.
 • Maklumat troli membeli-belah
  1. 1) Klik ikon troli membeli-belah.
  2. 2) Semak dan lihat troli membeli-belah anda.
 • Maklumat pesanan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Pesanan/Pengembalian/Bayaran Balik.
  3. 3) Semak dan lihat pesanan anda.
 • Maklumat forum
  1. 1) Log masuk ke forum pada tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  3. 3) Semak dan lihat poin, siaran, soalan, jawapan, petikan, pengikut dan ikutan, ulasan, mesej peribadi anda dan maklumat sistem lain.

 • Menghantar maklumat peribadi anda ke peranti luaran:

 • Permintaan subjek data
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Klik Tetapkan.
  5. 5) Klik Permintaan subjek data.
  6. 6) Buat permintaan subjek data.

 • Padam maklumat peribadi anda

 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Padam maklumat akaun anda.
 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Klik X di bawah alamat yang disimpan.
  4. 4) Padam alamat.
 • Maklumat troli membeli-belah
  1. 1) Klik ikon troli membeli-belah.
  2. 2) Klik X di sebelah senarai item.
  3. 3) Padamkan item yang dipilih.
 • Maklumat pesanan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Pesanan.
  3. 3) Padam fail yang dipilih.
 • Maklumat forum
  1. 1) Anda perlu hubungi pentadbir atau moderator untuk memadam siaran atau ulasan dalam forum di tapak web HiHonor.

 • Pengubahsuaian maklumat peribadi anda:

 • Maklumat akaun
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat akaun anda.
 • Maklumat alamat
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Alamat tambahan.
  3. 3) Klik Edit di bawah alamat yang disimpan.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat alamat.
 • Maklumat forum
  1. 1) Log masuk ke forum.
  2. 2) Klik gambar profil anda untuk masuk ke pusat Akaun.
  3. 3) Klik gambar profil anda untuk mengakses skrin maklumat peribadi ID HUAWEI anda.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat peribadi anda.

 • Mengurus persetujuan anda:

 • Nyahlanggan
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Langganan.
  3. 3) Klik NYAHLANGGAN.
  4. 4) Ikuti arahan pada skrin untuk menyahlanggan perkhidmatan tertentu
 • Penarikan balik persetujuan
  1. 1) Log masuk ke forum pada tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik gambar profil anda untuk masuk ke pusat Akaun.
  3. 3) Klik TIDAK SETUJU untuk menarik balik persetujuan anda.
 • Ubah suai maklumat forum
  1. 1) Log masuk ke forum.
  2. 2) Klik gambar profil anda untuk masuk ke pusat Akaun.
  3. 3) Klik gambar profil anda untuk mengakses skrin maklumat peribadi ID HUAWEI anda.
  4. 4) Pengubahsuaian maklumat peribadi anda.

 • Menyahaktif ID HUAWEI anda

 • Nota: Apabila akaun telah dinyahaktifkan, akaun tersebut tidak lagi boleh digunakan dan dipulihkan semula, dan anda tidak boleh mendapatkan semula sebarang maklumat peribadi anda daripada HiHonor, atau daripada mana-mana perkhidmatan Honor, apl atau permainan pihak ketiga.
  1. 1) Klik pada gambar profil anda di tapak web HiHonor.
  2. 2) Klik Profil.
  3. 3) Klik di sini.
  4. 4) Klik Padam akaun.
  5. 5) Anda boleh memadam ID HUAWEI anda.

 • Hubungi Kami

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, ulasan atau cadangan, sila hubungi kami di -
  Huawei Technologies (Malaysia) Sdn BhdAlamat: Suite 34-01, Tingkat 34, Integra Tower, the Intermark,348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
  Malaysia
  Tel: Tel: 1-800-22-0086
  Email: support.my@hihonor.com

  Untuk mendapatkan senarai lengkap lokasi pejabat kami, sila lawati tapak web kami di:https://www.hihonor.com/my/
  Notis Penting: Versi bahasa tempatan Dasar Privasi mungkin berbeza daripada versi ini oleh kerana undang-undang tempatan dan tabiat bahasa. Di mana terdapat perbezaan, versi bahasa tempatan akan kekal.

  Bagaimanakah Kami Mengemas Kini Penyataan Ini

  Jika terdapat perubahan pada cara kami memproses data peribadi, kami akan memaklumkan pengguna terlebih dahulu melalui siaran web rasmi.

  Kemas kini terakhir: 12 Julai 2018

  Hak cipta © Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd. Semua hak cipta terpelihara.

  The HiHonor website is a platform operated by Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd (hereinafter referred to as "we" or "Huawei") that provides you with user login, product browsing, online reservation, online purchase, advertisement, user comment, user inquiry, distribution services, as well as product information, usage tips, and EMUI resources for Honor and other third-party products. Huawei Technologies (Malaysia) Sdn Bhd is a company duly incorporated and existing under the laws of Malaysia, with its place of business located at Suite 34-01, Level 34, Integra Tower, the Intermark, 348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia.

  We understand the importance of your privacy, and pledge to take all appropriate security measures to protect it in accordance with the industry’s well-established safety standards.

  The HiHonor website is not intended for use by children under the age of 18. If you are aged under 18, you need your guardian to agree to your use of the HiHonor website and agree to relevant terms thereof.

  What Data do We Collect About You

  We shall only collect and use your personal information for the purposes described in this Statement. Personal data means any information that enables Huawei to identify you as a user.

  We will collect and process the following data:

  1. Device information, including identifier and device model.
  2. Network information, including IP address.
  3. Account information, including your email address, phone number, user name, profile picture and HUAWEI ID.
  4. Order information, including your email, postal code, phone number, shipping address, billing address, user name, order number and delivery tracking number.
  5. Operation records, including your browsing records and click records.
  6. Other relevant information that you have submitted to us, including comments, questions and feedback, as well as your forum posts, likes, shares, and votes.


  How Do We Use Your Data

  To provide you with the services you have subscribed to and fulfill contractual obligations, we will use and process your personal data. Your personal data will be processed to implement core functionalities for services such as user login, product browsing, online reservation, online purchase, advertisement, user comment, user inquiry, distribution, as well as to provide you with product information, usage tips, and EMUI resources for Honor and other third-party products.

  If you provide your consent, we will also use your personal data for marketing purpose. We may use third-party tools to send you commercial and promotional offers you may be interested in through your email address, invite you to our promotional activities and marketing surveys and so on.

  However, by unsubscribing from advertisements through the unsubscription link in the email, or by referring to the Guidelines on Unsubscription in Section 5 "What are Your Rights and Options", you reserve the right to withdraw your consent to the above mentioned processing.

  Huawei will process your order information for the purposes of after-sales, tax, and financial-related services in accordance with the applicable laws and regulations.

  As part of the order fulfillment services, we will obtain your delivery tracking number from the third-party service provider so that you can track the shipping status of your purchase.

  As part of the forum services, if you enable the feature, we will obtain your following information from Facebook, Twitter, or Google: your profile picture and username, so that you can quickly log in to the HiHonor website and forums using your Facebook, Twitter, or Google account.

  How long do We Store Your Data

  We retain your personal data for no longer than is necessary for the purposes defined in this Statement. Once the retention period expires, we will delete or anonymize your personal data, unless otherwise required by laws and regulations.

  As part of the HiHonor website services, the specific retention time of your personal data is as follows:

  1. If you deactivate your account, we will delete your corresponding personal information, including device information, network information, account information, operation records, and so on. Your order information is used for the purposes of after-sales, tax, and financial-related services, and will be retained for 7 years. If you deactivate an account or voluntarily delete an order during the data retention period, Huawei reserves the right to retain the transaction records in the background until the end of the retention period. In addition, if we discontinue our products or services, we will notify you in the form of a push notification, announcement, etc., and delete your personal information or anonymize it within a reasonable period of time.

  Do We Share Your Data

  Disclosure to Third Parties

  1. 1) Online consultation: When you use the customer service hotline, chat tool, or customer service email address provided by the HiHonor website, the customer service provider will collect and process your following information: on behalf of us in accordance with our agreement: nick name, email address, chat records, recordings, and email content..
   If you do not provide such information, customer service personnel will not be able to receive your online inquiries, nor provide you with online consulting services
  2. 2) Subscribed advertisement servicesIn order to send you commercial advertisement that you have subscribed to, the email service provider will process your following data on behalf of us in accordance with our agreement: email address.
  3. 3) Online payments: When you pay for purchases on the HiHonor website, your billing address, order number will be provided to FPX for the purposes of payment process and risk control to ensure the security of your payments and prevents theft, fraud, and other security hazards.
  4. 4) Logistics delivery: After your purchase is complete, your shipping address, billing address, phone number, email address, postal code, and user name will be provided to logistics service provider for postal service or parcel delivery service.If you do not provide such information, you will not be able to complete the order.
  5. 5) Google Analytics: To better analyze user data, the HiHonor website may utilize Google Analytics, a web analytic service offered by Google Inc., headquartered at 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.By processing your visit data (cookies) generated from HiHonor, Google Analytics can determine whether you are a new or returning user and store the information to Google servers in the USA.To learn more about how Google Analytics processes your personal data, please refer the Google Privacy Policy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.You can also prevent Google Analytics from accessing your visit data by modifying the settings in your web browser. However, this may disable certain features on the website. To prevent Google Analytics from accessing your visit data, use the following links to download and install the plug-in for your web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.If you activate IP anonymization on the website, Google will truncate your IP address within member states of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will your full IP address be sent to and truncated by Google servers in the USA. On behalf of Huawei, Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the website, compiling reports on website activity, and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address sent by your browser within Google Analytics with any other data held by Google.


  Disclosures related to legal requirements and business transactions

  1. Huawei may share your data in response to a legal process or request from a competent authority based on applicable laws or in connection with a legal proceeding or process.Your data may also be disclosed as part of a merger, acquisition, sale of assets (such as service agreements) or transition of service to a Huawei group or other company.  Consent To International Transfer Of Data

  By using or participating in any service and/or providing us with your information, you consent to the collection, transfer, storage and processing of your information outside of Malaysia, consistent with this Privacy Policy.

  What are Your Rights and Options What are Your Rights and Options

  In order for you to more easily access, correct, and delete your personal information during the course of using the HiHonor website, and guarantee your right to withdraw your consent regarding personal information usage, we have added the relevant operation settings in the website. You can refer to the following guidelines to operate after logging into the HiHonor website.

  Accessing your personal information

  After logging into your Huawei ID, you can click “My Profile” in the upper right corner to access your Huawei ID information.

  You can click “My Profile” -> “My Account” to access your member information, order information, address information, subscription information, and forum information.

  You can click the shopping cart icon in the upper right corner to access your shopping cart.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to access your order information, Huawei ID information, address information, subscription information, member information and forum information.


  Deleting your personal information

  After logging in to your Huawei ID, you can click “My Profile” in the upper right corner to delete your Huawei ID information.

  You can click “My Account” at the upper right corner to delete your member information, order information, address information, and subscription information.

  You can click the shopping cart icon in the upper right corner to delete your shopping cart information.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to delete your order information, Huawei ID information, address information, subscription information and member information.  Changing your personal information

  After logging in to your Huawei ID, you can click “My Profile” at the upper right corner to change your Huawei ID information.

  You can click “My Account” in the upper right corner to change your address.

  If you logging into the platform by mobile browser: After logging in to your Huawei ID, you can click “Account” menu to change your Huawei ID information and address information.


  Managing your consent

  If you do not want to receive the commercial advertisement we send to you, your authorization can be revoked at any time by disabling the receive notifications feature in Settings or by unsubscribing via email.


  Deregistering

  Deregistering HUAWEI IDNote: Once an account is deactivated, it can no longer be used or restored.In addition, you will not be able to recover any of your personal information from Huawei, Huawei services, third-party apps, or games.

  After logging into your Huawei ID and enter account center, you can click “Settings > Delete account” to deregister of your Huawei ID.


  How to Contact Us

  We have a department (or data protection officer) dedicated to personal data protection. If you have any questions, comments, or suggestions on your rights as a data subject or the processing of your personal data by Huawei, please visit the contact us page.

  If you have any questions, comments, or suggestions, please contact us at -
  Huawei Technologies (Malaysia) Sdn BhdSuite 34-01, Level 34, Integra Tower, the Intermark,348, Jalan Tun Razak, 55000 Kuala Lumpur
  Malaysia
  Tel: 1800 22 0086
  Email: support.my@hihonor.com

  For a complete list of our office locations, please visit our website at:https://www.hihonor.com/my/

  If you believe your information was not processed in accordance with this privacy statement or applicable laws and regulations, you can file a complaint with your local data protection agency.

  Important Notice: The local language version of the Privacy Statement may vary from this version due to local laws and language differences. Where differences arise, the local language version shall prevail.

  How Do We Update this Statement

  If our method of processing personal data changes, users will be informed in advance through official web posts.

  Last updated: 21st January 2019

  IMPORTANT: This privacy statement is about the privacy commitment of the Huawei website.

  For more information, please read the Huawei Consumer Business Privacy Statement.

  Back to top