TOP

Honor View 10

HUAWEI KIRIN 970 AI ပ႐ိုဆက္ဆာ

6 GB RAM + 128 GB ROM

5 V/4.5 A HONOR အထူးျမန္ဆန္စြာ အားသြင္းေပးမႈ

အသိဉာဏ္ရွိေသာ ဂိမ္းအခန္း

20 MP + 16 MP ယွဥ္တြဲမွန္ဘီလူး ကင္မရာ

13 MP ေရွ႕ကင္မရာ

ANDROID 8.0 ကို အေျခခံထားသည္

HONOR မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျပသမႈ

ဦးေႏွာက္ကဲ့သုိ
လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ကမာၻပထမဆုံး AI processor

Hwawei Kirin 970 ခ်စ္ပ္အစံုလိုက္သည္ သင့္အား ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ၊ ပိုမိုအားေကာင္း၍ ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေသာ စမတ္ဖုန္းအေတြ႕အၾကံဳကို ယူေဆာင္လာေပးပါသည္။ ၎၏ စက္တြင္းထည့္သြင္းထားေသာ NPU (အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ကြန္ရက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ယူနစ္) ေၾကာင့္ အသံုးျပဳသူ၏ အျပဳအမူအေပၚ အေျခခံ၍ နက္နဲစြာ ေလ့လာထားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ Honor View 10 က သင့္အား တကယ္ နားလည္လာႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

HUAWEI KIRIN 970 AI ပ႐ိုဆက္ဆာ

6 GB RAM

128 GB ROM

သင့္အား အၿမဲတမ္းဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ AI

AI-နည္းပညာ ပါဝင္မႈေၾကာင့္၊ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာသည္

AI နည္းပညာကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္၊ EMUI 8.0 သည္ သင္၏ Honor View 10 အား သင္မည္သို႔အသံုးျပဳသည္ကို နားလည္ၿပီး သင့္အျပဳအမူကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းျခင္းအားျဖင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္တြင္ပင္ သင္၏ Honor View 10 က အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ေသခ်ာေစရန္ EMUI 8.0 သည္ ေနာက္ခံတြင္ အၿမဲတမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

AI-နည္းပညာပါဝင္မႈေၾကာင့္၊ ယခင္ကထက္ ပုိမုိျမင့္မား ေကာင္းမြန္လာသည္

ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာေသာ EMUI က သင့္ကို နားလည္ၿပီး သင့္ဘဝကို မ်ားစြာ ပိုမိုလြယ္ကူလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

မ်က္ႏွာျဖင့္ ေလာ့ခ္ေျဖစနစ္ *1

AI ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဘာသာျပန္စနစ္

AI-နည္းပညာပါဝင္ထားေသာ အထူးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဂိမ္းကစားတြင္ စီးေမ်ာလိုက္ပါ

ကုိယ္ပုိင္အသိဉာဏ္ျဖင့္ ပုိေကာင္ေးအာင္လုပ္ေဆာင္ထားမႈျဖင့္၊ ဂိမ္းတစ္ခုလုံး ေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ျပတ္ေတာက္မသြားေသာ၊ ျမန္ဆန္ေသာ ဂိမ္းကစားသည့္ အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုကို ခံစားရေစသည္။ ၎၏ ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းေသာ ဂိမ္းကစားမႈမုဒ္က မလိုအပ္ေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကို စစ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား ဂိမ္းကို ေခါင္းမေဖာ္တမ္း ကစားေစႏိုင္သည္။

ၾကားျဖတ္ေႏွာင့္ယွက္မႈကင္းစြာ ဂိမ္းကစားျခင္း

ကြန္ရက္အရွိန္ျမႇင့္တင္မႈ

ဂိမ္းကစားျခင္း / ပံုမွန္ / အားေခြၽတာမုဒ္မ်ား

ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးလိုပါသလား? လွ်ပ္တစ္ျပတ္ ႐ိုက္ကူးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ယွဥ္တြဲ-မွန္ဘီလူး ကင္မရာ- အားလံုးကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္

Honor View 10 သည္ စမတ္ဖုန္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင့္စိတ္ကို လံုးဝ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါသည္။ ယွဥ္တြဲမွန္ဘီလူးပါဝင္ေသာ ေနာက္ကင္မရာႏွင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ဖုိးကပ္စ္ခ်ိန္ႏုိင္သည့္ နည္းပညာတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေက်းဇူးေၾကာင့္၊ ေဝးကြာေသာ အကြာအေဝးတစ္ခုမွ ႐ိုက္ကူးလိုက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ပင္ ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ ပံုအရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းပါသည္။

20 MP

မိုႏိုခ႐ုမ္း ကင္မရာ

16 MP

RGB ကင္မရာ

F/1.8

ကင္မရာအလင္းဝင္ေပါက္

AI နည္းပညာျဖင့္ ၾကည့္ေသာ ကင္မရာတစ္ခု-
AI-နည္းပညာ ပါဝင္ထားေသာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္သည့္ ျမင္ကြင္းႏွင့္ အရာဝတၳဳ မွတ္သားျခင္း

အသိဉာဏ္ရွိေသာ ဓာတ္ပံုပညာနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္၊ Honor View 10 သည္ မတူညီေသာ ျမင္ကြင္းႏွင့္ အရာဝတၳဳ အမ်ိဳးအစားေပါင္း 13 ခုကို ေရြးထုတ္ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးကဲ့သို႔ ႐ိုက္ကူးႏိုင္ေစရန္ ၎သည္ သင့္ကင္မရာဆက္တင္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည္။

AI သံုးၿပီး အခိုက္အတန္႔တိုင္းကုိ လက္မလႊတ္တမ္း ႐ုိက္ကူးလုိက္ပါ

Honor View 10 ကို အသံုးျပဳ၍၊ သင္သည္ ဘဝ၏ တန္ဖိုးရွိေသာ အခိုက္အတန္႔မ်ားကို လႈပ္ရွားမႈေထာက္လွမ္းစနစ္ႏွင့္ အထူးကင္မရာ စီမံလုပ္ေဆာင္မႈ အကူအညီျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားႏိုင္ပါသည္။

AI-နည္းပညာ ပါဝင္ထားေသာ 13 MP ေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ စတူဒီယို-အရည္အေသြး ဓာတ္ပံုမ်ား

AI-နည္းပညာ ပါဝင္ထားေသာ အလွပံုမုဒ္သည္ ျပတ္သားေသာ ဓာတ္ပံုအနားသတ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုတိက်ေသာ ေနာက္ခံမႈန္ဝါးျခင္းကို ေပးစြမ္းပါသည္။

မိနစ္ပိုင္းသာ အားသြင္းရန္လို၍ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ခံေသာ ဘက္ထရီတစ္လံုး

သင္သည္ Honor View 10 ကို ဂိမ္းကစားျခင္းအတြက္ 5.5 နာရီၾကာ၊ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ဖြင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ 19 နာရီၾကာ၊ သီခ်င္းဖြင့္ျခင္းအတြက္ 160 နာရီၾကာ၊ 4G အင္တာနက္ ၾကည့္ရႈျခင္းအတြက္ 21 နာရီ သို႔မဟုတ္ 3G အြန္လိုင္းဖုန္းေျပာဆိုမႈ *2 အတြက္ 23 နာရီၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎၏ အထူးပါဝါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ သင့္ကုိ ပိုမိုၾကာရွည္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားႏိုင္ေစရန္ အသံုးျပဳသူ၏ အျပဳအမူမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသည္။

3,750 MAH ဘက္ထရီ

5 V/4.5 A HONOR အထူးျမန္ဆန္စြာ အားသြင္းေပးမႈ

စြမ္းေဆာင္ေရးျမင့္ ပါဝါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ျပီျပည္စုံေသာ ပုံရိပ္ကုိ ရယူလုိက္ပါ။

Honor မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျပသမႈ*3 က သင္၏ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားတြင္ သင့္ကုိ အျပည့္အဝ နစ္ေမ်ာခံစားေစႏိုင္သည္။ ေဘးေဘာင္မပါေသာ ဒီဇိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ လက္တစ္ဖက္တည္းတြင္ပင္ ေပါ့ပါးစြာ ကိုင္ေဆာင္ႏုိင္သည္။

18:9

ပံုပန္းသြင္ျပင္ အခ်ိဳးအစား

5.99 လက္မ

မ်က္ႏွာျပင္

ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

Honor View 10 သည္ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး-LTE/VoLTE ႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးသံုး 4G *4 ကို ေပးစြမ္းထားေသာေၾကာင့္၊ သင့္အား အၿမဲတမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနေစရန္ လုိင္းပုိမိေစ၍ ပုိမုိတည္ၿငိမ္မႈကုိ ရရွိေစပါသည္။

ႏွစ္မ်ိဳးသံုး LTE

ႏွစ္မ်ိဳးသံုး-VOLTE

  • 1. ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို OTA အပ္ဒိတ္မွ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။

  • 2. ေဒတာသည္ Honor ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ဘက္ထရီသက္တမ္းသည္ သံုးစြဲမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ကြန္ရက္အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ 3,750 mAh သည္ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

  • 3. မ်က္ႏွာျပင္ အတုိင္းအတာမ်ားတြင္ စံႏႈန္းအသစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ၊ ေဘးေဘာင္မပါေသာ ဖုန္းမ်ားကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဘးေဘာင္မ်ား ရွိၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ကိုယ္ထည္အခ်ိဳးအစား ျမင့္မားေသာ ဖုန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ရႈျမင္ထားပါသည္။

  • 4. ႏွစ္မ်ဳိးသံုး 4G ကြန္ရက္ရရွိႏိုင္မႈသည္ သံုးစြဲသူ၏ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။

  • အထက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းပုံမ်ားႏွင့္ ျပသထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကိုးကားရန္အတြက္သာ ပံ့ပိုးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တကယ့္ထုတ္ကုန္၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား (အသြင္အျပင္၊ အေရာင္ႏွင့္ အရြယ္အစားတို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ အပါအဝင္) အျပင္ တကယ္ျပသထားေသာ အရာမ်ား (ေနာက္ခံမ်ား၊ UI ႏွင့္ အိုင္ကြန္မ်ား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ အပါအဝင္) သည္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။  

  • အထက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ ေဒတာအားလုံးသည္ သီးသန္႔အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ HUAWEI ႐ုံးတြင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားမွ ရရွိထားသည့္ သေဘာတရားအရ တန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဒတာအစစ္အမွန္သည္ သီးျခားထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ဗားရွင္းမ်ား၊ အပလီေကးရွင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ကြာျခားခ်က္မ်ားအရ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ေဒတာအားလုံးသည္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲမႈအေပၚ မူတည္ပါသည္။

  • ထုတ္ကုန္အတြဲမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္၊ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္အတြက္ HUAWEI သည္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ စာသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္၊ သုိ႔မွသာ ၎တို႔သည္ ထုတ္ကုန္အစစ္အမွန္၏ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အညႊန္းမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ထုိေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။