TOP

သင့္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ေဒသအား ေရြးခ်ယ္ေပးပါ
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA
MM ကုန္ပစၥည္း Smartphone HONOR 8A ေစ်းၫႊန္း/ လမ္းၫႊန္ခ်က္/ သံုးသပ္ခ်က္/ HONOR ျမန္မာတြင္ အြန္လုိင္ဝယ္ယူ

HONOR 8A

ၾကီးမားေသာမ်က္ႏွာျပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စပီကာ

6.09 လက္မ*2 Dewdrop
ေဘးေဘာင္ေသးမ်က္ႏွာျပင္*1

ဖက္ရွင္ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚ
ဖုန္းကုိယ္ထည့္

8 Core
ပါဝါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္


3GB + 32GB

အားေကာင္း က်ယ္ေလာင္ေသာ
စပီကား*3

ၾကိဳးမဲ့ FM
ေရဒီယုိ

Dual SIM Slot +
Micro-SD Slot

13MP Wide
Aperture
ေနာက္ကင္မရာ

6.09 ေသာ*2 ဖန္သား အေတြအၾကံဳ

6.09 လက္မ flagshipအဆင့္ရွိေသာ dewdrop notch စခရင္*1, screen-to-body 87%*3 ပါဝင္ျပီး က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဘးေဘာင္းအနားသုံးဖက္ျဖစ္ေအာင္ မြမ္းမံထား။ TÜV Rheinland eye comfortပါဝင္ေသာေၾကာင့္အျပာေရာင္အလင္းကုိေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖင့္ မ်က္စိကို အလင္းေရာင္ေအာက္၌ စူးရွ နာက်င္ထိခုိက္မႈမျဖစ္ေအာင္ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။Finger gestureပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လက္တစ္ဖက္တည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ အသုံးျပဳႏုိင္

ရုိးရွင္းေသာ ေရစက္ဒီဇုိင္း

စခရင္း ထိပ္ပုိင္း3.2mmအစြန္းရွိေသာ အေရွ့ကင္မရာ, light sensor,proximity sensorႏွင့္ receicer ေပါင္းစုံတုိကုိ ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံႏုိင္။dewdrop ဒီဇုိင္းသည္ ပုံမွန္ notch ဒီဇုိင္းထက္ 71.1%*3 ေနရာေခြ်တာေပး။အလင္းေမွာင္မုိက္ေသာေနရာတြင္ မ်က္ႏွာေလာ့ ကုိေထာက္ပံေပးႏုိင္။1024 ေသာမ်က္ႏွာ အသြင္အျပင္မ်ားကုိ တိက်စြာ မွတ္သာခြဲျခားေပးႏုိင္။

ေရစက္ notch screen

မ်က္ႏွာ အေနအထားမွတ္သားျခင္း

ဖန္သာမ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ဖြင့္စနစ္

လက္ရာေျမာက္ေသာ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚ ကုိယ္ထည့္

HONOR 8A ဟာ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။သုိေသာ္ အေရးၾကီးေသာ တစ္ခ်က္က အႏုပညာအတြက္ျဖစ္သည္။ဂႏၲဝင္ဆန္ေသာ အေရာင္ႏွစ္မ်ိဳးေပၚ ဖုန္းကုိယ္ထည္ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႕ေသာ အလႊာထပ္ပါဝင္သည္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္။ေခတ္မီေသာ ဒီဇုိင္းအေရာင္ေလးမ်ိဳးကုိ စိတ္ၾကိဳက္အေရာင္ေရႊးခ်ယ္ႏုိင္။

အမဲေရာင္
ေရႊေရာင္
အနီေရာင္
အျပာေရာင္

8 Core ပါဝါ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

MT6765 ၾကိမ္ႏႈန္းျမင့္ 8-coreလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ 2.3 GHz ထိလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္။ထုိေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမ်ားကုိ ေထာက္ပံေပးႏုိင္*4 ။12nm flagshipအဆင့္ရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ပါဝါစားမႈျဖစ္ေပၚေအာင္ ေထာက္ပံေပးႏုိင္။

အသံကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ဆင့္တုိးျမင့္လုိက္ပါ။*4
သင့္ရဲ႕အိတ္ကပ္ထဲက ဟိန္းဟိန္းေတာက္ေသာ အသံ

အရင္ေမာ္ဒယ္စပီကာ အသံေကာင္းမွတ္ခ်က္ရျပီးေနာက္ ယခုHONOR 8Aလည္း အသံပုိင္းစနစ္ျမင့္တင့္ေပးထားပါသည္။Smart PA လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စပီကာ ဆုိင္းထိန္းစနစ္ႏွစ္ခု တြဲေလာင္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင္း အရင္အသံပုိင္းထက္ 30%တုိးျမင့္လာ။

ၾကိဳးမဲ့ FM Radio စနစ္ျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးရွိ FMမ်ားကုိ ေနရာေဒသမေရြး ဖမ္းယူနားဆင္ႏုိင္။

FM radioအတြင္း၌ အစီအစဥ္မ်ိဳးစုံကုိ နားက်ပ္ၾကိဳးႏွင့္ ဖုန္းေဒတာမ်ားကုိ အသုံးျပဳစရာမလုိပဲ နားဆင္ႏုိင္။*7

13MP Wide Aperture Camera
ၾကည္လင္ ရွင္းလင္းေသာ ညျမင္ကြင္း ဓာတ္ပုံကုိ ရုိက္ကူးလုိက္ပါ။*10

ေနာက္ကင္မရာ 13MPသည္ f/1.8 အလင္းေပါက္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ အလင္းတန္းမ်ားကို ပုိမုိစုစည္းျခင္းျဖင့္ ညအလင္းေအာက္၌ ရုပ္ပုံကုိ ပုိမုိရုပ္ထြက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျပီး အေနာက္ပုံရိပ္မ်ားကုိလဲ ေသသပ္ေအာင္ဖန္းတီးေပးသည္။ အေရွ့ 8MP ကင္မရာတြင္selfieရုိက္ကူးရာ၌ အလုိအေလ်ာက္ မ်က္ႏွာအလွပမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသည္။ထုိေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္ရုိက္႐ိုက္ အလွပဆုံး ပုံရိပ္မ်ားဖန္တီေပးႏုိင္သည္။

Dual SIM Slot and Micro-SD Slot
စြမ္းေဆာင္ေရး အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။

Dual SIM Slotႏွင့္ Micro-SD Slot ဒီဇုိင္းသည္ VoLTE HD Callကုိေထာက္ပံေပးသည္*6 ။ Sim cards ႏွင့္ micro SD ကတ္ကုိ ျပိဳင္တူလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။512GB ျပင္ပသုိေလွာင္သိမ္းဆည္းမႈကုိလက္ခံေပးသည္။အရည္အေသြးမနိမ့္က်ပဲ သီးခ်င္းအပုဒ္ေရ ၁၀၀၀၀သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။

တစ္ရက္ေကာင္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည့္
3020mAh ဘက္ထရီ*9

3020mAh ဘက္ထရီျဖင့္ 12nm ပါဝါေခြ်တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ EMUI အလုိအေလ်ာက္ပါဝါေခြ်တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ရက္လုံးသက္ေတာင္သက္သာ အသုံးျပဳႏုိင္။

EMUI 9.0*5 : ဖုန္းသစ္ စနစ္သစ္

အဆုိပါ EMUI 9.0 စနစ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ Andriod 9ကုိ အေျခခံျပီး အဆင္ျမင့္တင္ထားပါသည္။အေနာက္ခံ appကုိ AI နည္းပညာတြက္ခ်က္နည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ ထိန္းသိမ္း မြမ္းမံထားပါသည္။ထုိေၾကာင့္ ဖုန္းကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သုံးစြဲရာတြင္းလည္း ဖုန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထစ္ေငါ့ျခင္းကင္းေဝးျပီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕အသုံးျပဳႏုိင္။

ယုံၾကည္ စိတ္ခ် , သာလြန္ေသာ အရည္အေသြး

စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေအာက္၌ HONOR 8A၏ စက္အတြင္းပုိင္း ပစၥည္းၾကံခုိင္မႈကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း 4.1ကုိ အေျခခံစစ္ေဆးထားပါသည္။ထုိေၾကာင့္ အရည္အေသြးကုိ အျမင့္ဆုံး စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ေစာင့္ထိန္းထားပါသည္။။

ဥပမာ စက္ကိရိယာ စပ္သပ္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာ စံ

ထပ္တစ္လဲလဲ ပါဝါ no-off စမ္းသပ္ျခင္း။(ထပ္တစ္လဲလဲ ပါဝါ no-off စမ္းသပ္ျပီး ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရွိမရွိ စမ္းသပ္ျခင္း။) အၾကိမ္ေရ ၁၀၀၀၀
standby modeကုိ ထပ္တလဲလဲစမ္းသပ္ျခင္း( ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တြင္ standby mode ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ အာမခံေပး။) အၾကိမ္ေရ ၁၀၀၀၀၀
ပါဝါ ခလုတ္ စမ္းသပ္ခ်က္ အၾကိမ္ေရ ၂၀၀၀၀၀
အသံခလုတ္ စမ္းသပ္ခ်က္ အၾကိမ္ေရ ၅၀၀၀
USB ခလုတ္ အၾကမ္းခံ စမ္းသပ္ျခင္း အၾကိမ္ေရ ၁၀၀၀၀၀
နားက်ပ္ေပါက္ အၾကမ္းခံ စမ္းသပ္ျခင္း အၾကိမ္ေရ ၅၀၀၀
fingerprint ခလုတ္ အၾကမ္းခံ စမ္းသပ္ျခင္း အၾကိမ္ေရ ၂၀၀၀၀၀
Touch screen အၾကမ္းခံ စမ္းသပ္ျခင္း အၾကိမ္ေရ ၈၀၀၀၀၀
ဖိအားခံ စမ္းသပ္ျခင္း အၾကိမ္ေရ ၂၀၀၀
ျငိမ္သက္ ဖိအား စမ္းသပ္ျခင္း ၇၀ kg
အပူ စမ္းသပ္ျခင္း -40°C~70°C
တုိးျမင့္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စုိထုိင္း စမ္းသပ္ျခင္း အပူခ်ိန္ 55°C/စုိထုိင္းစ 95%
ေဘးပတ္လည္ အပူခ်ိန္ စမ္းသပ္ျခင္း -20°C~55°C

*1: ေဘးေဘာင္ေသး မ်က္ႏွာျပင္သည္ အခုေစ်းကြက္အတြင္း၌ လက္ခံထားေသာ အျမင္ျဖစ္သည္။ေယဘုယ် ဖုန္းတစ္လုံႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ ေဘးေဘာင္။ျမင့္မာေသာ screen-to-body ႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အထစ္ကုိ ရည္ညႊန္း ဆုိလုိပါသည္။

*2: HONOR 8Aသည္ ေထာင့္ေကြးဒီဇုိင္းကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ဖန္သားရဲ႕ေထာင့္ပိုင္းအရွည္သည္၆.၀၈၈ လက္မရွိသည္။

*3: ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္း ရလဒ္သည္ HONOR စမ္းသပ္ခန္းမွ ထြက္ေပၚေသာရလဒ္ျဖစ္သည္။

*4: HONOR 7Aႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ထား

*5: 9.0 lite စနစ္ကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။ထုိေၾကာင္ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ဖုန္းတြင္ပါဝင္ေသာ စနစ္တာ အမွန္ျဖစ္သည္။

*6: 4G ႏွစ္ကဒ္ေထာက္ပံျခင္းသည္ ကြန္ရက္ ေဒတာ ေထာက္ပံႏုိင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ software အသစ္ျမင့္တင္ျပီး ကြန္ရက္ ေဒတာမ်ားမ်ား ေထာက္ပံအသုံးႏုိင္ျခင္းသည္ app၏ 4G ေထာက္ပံမႈေပၚ မူတည္သည္။

*7: ၾကိဳးမဲ့ စပီကာသည္ လုိင္းအားျပင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေဒတာမ်ားကုိ ျပိဳင္သူေထာက္ပံေပးသည္။လုိင္းအား အနည္းအမ်ားသည္ ေနရာႏွင့္ ပတ္ဝန္က်င္ေပၚ မူတည္သည္ျပီး ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။

*8: ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲသည္ ဝဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ေႏွာက္ေႏွး မေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။အကယ္၍ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အေရာင္းျမင့္တင့္မႈမ်ား ထူးျခားေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚပါက ေက်းဇူးျပဳ ၍ကြ်န္မတုိ႔ကုိ အျမန္ဆက္သြယ္ေမးျမန္ေျပာေပးပါ။

*9: ဘက္ထရီစြမ္းရည္သည္ ပုံမွန္ ဗုိ႕အားႏွင့္ တုိင္းတာထားပါသည္။

*10: ဖုန္းႏွင့္ ရုိက္ကူးရာတြင္ အရည္အေသြးသည္ ပတ္ဝန္က်င္ေပၚမူတည္ျပီး ျခားနားႏုိင္သည္။

*11: အထက္ပါ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအခ်က္အလက္သည္ ကုိးကာရည္ညႊန္းရန္သာ ျဖစ္သည္။အမွန္တစ္ကယ္ ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္ႏွင့္ လကၡဏာ(အျပင္ပုံပန္း သဏၭာန္, အေရာင္,အရြယ္အစား မပါဝင္ပါ)အမွန္တကယ္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္ (ေနာက္ခံဓာတ္ပုံ,UI,သေကၤတ မပါဝင္)ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။

*12: HONORသည္ ထုတ္ကုန္တြဲမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈ့ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ေသာ ထုတ္ကုန္အခ်က္အလက္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ပံပုိးရန္အတြက္ Huawei/HONORသည္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္စာမ်က္ႏွာမ်ားရွိ စာသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပုံမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။ သုိ႔မွသာ ၎တုိ႕သည္ ထုတ္ကုန္အစစ္အမွန္၏ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရႊက္ခ်က္။အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။ အညႊန္းမ်ားႏွင့္ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ ထုတ္ကုန္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အားလုံးေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ HONOR စမ္းသပ္ခန္း သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္ နိယာမသေဘာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။(စမ္းသပ္ခ်က္အေၾကာင္းအရားမ်ားကုိ အထက္ပါ စာမ်က္ႏွာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈလုိက္ပါ)ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ေဆာ့ဖ္ဝဲဗားရွင္း၊app လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေျခေန ႏွင့္ ေနရာေဒတာေပၚမူတည္ျပီး ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမွန္ႏွင့္နည္းနည္းကြဲျပားႏုိင္သည္။အသုံးျပဳမႈ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမွန္ယူပါ။