Huawei Adatvédelmi irányelvek

Kedves felhasználók! A HUAWEI Device Co., Ltd. és a világ minden táján megtalálható partnervállalatai (a továbbiakban "a HUAWEI" vagy "Vállalat/Vállalatunk") tisztában vannak vele, mennyire fontos Önnek személyes adatai biztonsága, ezért teljes mértékben elkötelezték magukat ezek védelme mellett. Kérjük, ne küldje el vagy adja meg semmilyen személyes adatát a HUAWEInek, amíg részletesen el nem olvasta, meg nem értette és el nem fogadta a jelen adatvédelmi szabályzatot ("a Szabályzat"). Ezt a dokumentumot azért hoztuk létre, hogy Ön is megismerhesse a következőket: 1. A személyes adatok kezelése a HUAWEInél 2. A "sütik" és hasonló technikák használata a HUAWEInél 3. A személyes adatok kiadása a HUAWEInél 4. A saját személyes adatokhoz való hozzáférés és azok módosítása vagy megváltoztatása 5. A személyes adatok megóvásának módja a HUAWEInél 6. A kiskorúak személyes adatainak kezelése a HUAWEInél 7. Más gyártók vagy szolgáltatók és azok szolgáltatásai 8. A személyes adatok nemzetközi továbbítása 9. Az adatvédelmi szabályzat frissítése 10. Nemzetközi felhasználók 11. Kapcsolatfelvétel a HUAWEI vállalattal Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Szabályzatunk a HUAWEI fogyasztói elektronikai szintű termékeire vonatkozik, így például az olyan mobiltelefonokra, okostelefonokra, táblagépekre, otthoni készülékekre, adathordozó kártyákra, számítógépes alkalmazásokra, eszközökre, szoftverekre, weboldalakra és szolgáltatásokra, amelyekben ez a dokumentum megjelenik, vagy amelyekben erre mutató hivatkozás található. A Szabályzat leírja, hogy a HUAWEI hogyan kezeli a személyes adatokat, és mit tesz azok védelme érdekében. Ennek ellenére egyetlen dokumentum nem tartalmazhat minden olyan részletet, amely az adatkezelés kérdéséhez kapcsolódik, ezért a HUAWEI bizonyos termékekhez és szolgáltatásokhoz a jelen dokumentumot kiegészítő információkat mellékelhet, hogy tájékoztassa Önt az egyéb adatgyűjtések céljáról. 1. A személyes adatok kezelése a HUAWEInél / Az adatkezelés célja Személyes adatoknak azokat az információkat tekintjük, amelyek önmagukban vagy más adatokkal együtt alkalmasak egy adott személy beazonosítására, s amelyek megadására valamely termék vagy szolgáltatás használata esetén kerül sor. A HUAWEI kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt célokból gyűjti a személyes adatokat. Az általunk gyűjtött személyes adatok jellemző típusai és ezek felhasználási céljai a következők lehetnek: 1.1 A HUAWEI által kért személyes adatok A HUAWEI által kért személyes adatok az alábbiak: név, arckép, telefonszám, lakóhely, email cím, kézbesítési cím, életkor, születési hely és idő, személyi igazolvány szám, HUAWEI azonosító, számlaszám, a termékek és szolgátatások elérésének dátuma, fizetés módja.. A következőkben felsoroljuk a személyes adatoknak néhány olyan típusát, amelyeket kérhetünk. (a) Közvetlenül megadott információk: Bizonyos szolgáltatásaink használatához fiókot vagy profilt kell létrehozni. Ehhez olyan információk megadását kérhetjük Öntől, mint például az e-mail címe, a kézbesítési cím, a telefonszám, a termékadatok, a vásárlás dátuma, valamint a fizetés módja. Amennyiben olyan HUAWEI szolgáltatást használ, amelynek segítségével tartalmakat oszthat meg a barátaival, arra is szükség lehet, hogy a barátai elérhetőségét, például nevét, profilképét, telefonszámát és e-mail címét megadja. Egyes szolgáltatásaink arra adnak lehetőséget, hogy kommunikációt folytasson és információkat osszon meg másokkal. Az ilyen kommunikáció és információmegosztás biztonságos módon történik. Amennyiben az Ön készüléke vagy alkalmazása bármilyen hibába ütközik, Ön hibaüzenetet küldhet a HUAWEInek. (b) A szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információk: Készülékéről rendszer- és alkalmazásadatokat gyűjthetünk, mint például a készülék neve, a rendszer és az alkalmazás verziója, a régió- és nyelvi beállítások, az eszköz verziószáma és azonosító számai (IMEI, ESN, MEID és SN), a készülék helymeghatározási adatai (így például a használat helyének területkódja), a szolgáltató hálózati azonosítója (PLMN), az alkalmazások használata, valamint az internethez való hozzáférés helyének IP-címe. Emellett naplózási adatok rögzítésére is sor kerülhet, mint például a szolgáltatásaink használatának időpontja és időtartama, a szolgáltatás használata során beírt keresési szavak, vagy bármely más, a sütikben tárolt információ, amelyeket készülékére küldtünk. (c) Harmadik féltől származó információk: Előfordulhat az is, hogy olyan, nyilvános vagy kereskedelmileg elérhető forrásokból jutunk hozzá a felhasználókkal kapcsolatos információkhoz, amelyek használatát a törvény teszi lehetővé. Emellett olyan, külső félnek számító közösségi szolgáltatásoktól is adatokat kaphatunk, amelyeket Ön például a Facebook vagy Twitter fiókjával történő belépéssel használ. 1.2 A személyes adatok kezelése a HUAWEInél Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel: (a) vásárlási megrendelések lebonyolítása, termékek átadása vagy szolgáltatások teljesítése, termékek vagy szolgáltatások aktiválása vagy ellenőrzése, változtatások eszközlése az Ön kérésének megfelelően, valamint műszaki támogatás; (b) kapcsolatfelvétel Önnel, tájékoztatás olyan termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik Önt, beleegyezése esetén meghívás HUAWEI akciókban vagy felmérésekben való részvételre, vagy szintén kifejezett jóváhagyása esetén direct marketing információk közlése; amennyiben nem szeretne ilyen információkat kapni, ezekről bármikor leiratkozhat az alábbi email címen: consumer_privacy@huawei.com; (c) tájékoztatás a rendelkezésre álló rendszer- vagy alkalmazásfrissítésekről, illetve ezen frissítések elvégzése; (d) személyre szabott felhasználói élmény és tartalmak biztosítása, valamint az after-sales szolgáltatások aktiválása; (e) belső auditok, adatelemzések és kutatások elvégzése termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében; (f) üzleti műveleteink és piaci részesedésünk elemzése a hatékonyság szempontjából; (g) a vevőkapcsolatok javítása, valamint a kínált szolgáltatás minőségének és biztonságosságának biztosítása; (h) hibaüzenet beküldése esetén a hibaelhárítás elvégzése; (i) az Ön által fel- vagy letöltött adatoknak a fel- és letöltéshez szükséges szinkronizálása, megosztása és tárolása; valamint (j) a veszteségek elhárítására és a csalások kiszűrésére irányuló programjaink továbbfejlesztése. 1.3 Helyalapú szolgáltatások Amikor Ön valamilyen helyalapú szolgáltatást használ, például információkat keres, navigál, vagy megnézi az időjárást, a HUAWEI rögzítheti, használhatja és feldolgozhatja a készüléke által közvetített pontos vagy hozzávetőleges tartózkodási információit. Erre a fent említett szolgáltatások biztosításához van szükség. A rögzített információk közé tartozhatnak például a készülék azonosító számai (IMEI, ESN, MEID és SN), típusa, modellszáma, valamint valós idejű helymeghatározási adatai (beleértve a GPS-en, Wi-Fi hálózaton, vagy a szolgáltató IP-címén keresztül meghatározott információkat). A helymeghatározási adatok rögzítésére a helyhez kötött termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében van szükség. Előfordulhat, hogy a helyalapú szolgáltatások használatához minden esetben külön megkérdezzük a felhasználót az adott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szándékáról. Ha azt választja, hogy nem veszi igénybe a helyalapú szolgáltatásokat, akkor készüléke nem fogja megosztani velünk a helymeghatározási adatait. A helyalapú szolgáltatások kikapcsolásáról bővebb tájékoztatást a szolgáltatótól kaphat. 1.4 Nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása A "nem személyes adatok" olyan információk, amelyek nem alkalmasak az adott személy beazonosítására. Így például a HUAWEI olyan összesített statisztikai információkat is gyűjthet, mint a látogatók száma a weboldalán. Ennek célja, hogy megérthessük weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink jellemző használatának módját. Így képessé válunk szolgáltatásaink javítására és korszerűsítésére, hogy jobban megfeleljenek a fogyasztói igényeknek. A HUAWEI - belátása szerint - más célokra is gyűjtheti, felhasználhatja, átadhatja, illetve mások számára is elérhetővé teheti a nem személyes adatokat. Arra törekszünk, hogy felhasználóink személyes és nem személyes adatait elkülönítve kezeljük, és mindkét típusú információt egymástól függetlenül használjuk fel. Abban az esetben, ha a személyes adatok a nem személyes adatokkal együtt kerülnek feldolgozásra, ezt az információhalmazt a közös feldolgozás teljes folyamata alatt úgy kezeljük, mintha kizárólag személyes adatokat tartalmazna. 1.5 Az adatkezelés időtartama A jelen 1 pontban felsorolt személyes adatokat a HUAWEI addig az időpontig kezeli, ameddig az érintett nem törli a vonatkozó applikációt. A HUAWEI azonosító törlése valamennyi személyes adatot töröl, amelyeket a HUAWEI kezel. 1.6 Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett, tehát az Ön hozzájáruló nyilatkozata. Ön a hozzájárulását a HUAWEI termékek és szolgáltatások használatával adja meg, a jelen adatkezelési szabályzatban megadott teljes tájékoztatásra figyelemmel. 2. A "sütik" és hasonló technikák használata a HUAWEInél 2.1 "Sütik" Weboldalaink megfelelő működése érdekében időnként apró adatfájlokat (úgynevezett "cookie"-kat vagy "süti"-ket) helyezünk el a felhasználók számítógépén vagy mobilkészülékén. A sütik olyan egyszerű, szöveges fájlok, amelyek tartalmát csak az azt elhelyező weboldal kiszolgálója képes lekérdezni vagy olvasni. Minden egyes ilyen adatfájl egyedi módon jellemző a felhasználó webböngészőjére vagy mobilalkalmazására, és olyan információkat tartalmaz, mint például egy egyedi azonosító, az oldal neve, valamint bizonyos számjegyek és betűk. A sütik olyan információk megjegyzését teszik lehetővé a weboldalak számára, mint például a felhasználó szokásos beállításai, vagy a bevásárlókosara tartalma. A legtöbb nagy weboldal vagy internetszolgáltató mindezt azért alkalmazza, hogy a weboldal "emlékezete" révén még jobbá tegye a felhasználói élményt - akár az adott látogatás során felhasznált "alkalmi" sütik, akár a visszatérő látogatók esetén alkalmazott "állandó sütik" segítségével. Az adatfájlok teszik lehetővé a weboldalak számára a különféle beállításokat - a nyelvet, a betűméretet, és minden egyéb olyan preferenciát, amely meghatározza, hogy az adott weboldal hogyan jelenik meg az Ön számítógépén vagy mobilkészülékén. Ily módon ezeket nem szükséges minden egyes alkalommal beállítani, amikor az adott weboldalra ellátogat. Ha egy weblap nem használ sütiket, akkor minden megnyitás alkalmával új látogatónak fogja tekinteni Önt. Például ha megadja a belépési adatait, egy másik oldalra történő továbblépés után az első webhely már nem fogja Önt újra megismerni, és nem tudja belépve tartani. A HUAWEI kizárólag az itt megadott célokra használja fel a sütiket. Ezek az adatfájlok igény szerint kezelhetők, illetve törölhetők. További információk az AboutCookies.org címen olvashatók. A számítógépén található sütik bármikor teljes egészükben törölhetők, és a legtöbb böngészőben a használatuk blokkolható. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végeznie, amikor meglátogatja a weboldalainkat. A böngészőbeállítások módosításával kapcsolatos további részletek a következő címeken találhatók: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari>, illetve <Opera>. 2.2 Webes irányjelzők és pixelcímkék A sütik mellett weboldalaink más, hasonló technológiákat, így például úgynevezett webjelzőket és pixelcímkéket is használhatnak. A HUAWEI által küldött e-mailekben például rendszerint található egy "átkattintó URL", amely a Vállalat weboldalán található tartalomra vezet. Ha a felhasználó erre rákattint, ezt a műveletet a HUAWEI láthatja, s megismerve a felhasználók által előnyben részesített termékeket vagy szolgáltatásokat, javíthatja a kiszolgálás minőségét. A webes irányjelzők többnyire olyan áttetsző grafikai képek, amelyek weboldalakon vagy e-mailekben kerülnek elhelyezésre. A pixelcímkék speciális formátumú e-mailek kiküldését teszik lehetővé, amelyek révén Vállalatunk megtudhatja, hogy a levelet megnyitották-e vagy nem. Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen technológiák alkalmazásával visszajelzéseket nyerjünk Öntől, bármikor leiratkozhat az e-mailes szolgáltatásról. 2.3 Követésvédelem Számos webböngésző program lehetővé teszi a felhasználók számára a "Követésvédelem" ("Do Not Track") funkció használatát, amely erre irányuló jelzést küld a felhasználó által megnyitott weboldalaknak. A vezető internetfelügyeleti szervezetek között pillanatnyilag még nincs egyetértés abban, hogy mit kell a weboldalaknak tenniük, amikor ilyen jelzést kapnak. A HUAWEI azonban tiszteletben tartja, ha valaki a "Do-Not-Track" opciót bekapcsolja a böngészőjében. 3. A személyes adatok továbbítása A HUAWEI nem továbbítja a személyes adatokat külső feleknek. Azonban az alábbi helyzetekben továbbíthatja a felhasználók személyes adatait: 3.1 A felhasználó személyes engedélye - A felhasználó hozzájárulásával a HUAWEI továbbíthatja a személyes adatokat a felhasználó által megnevezett külső feleknek, a felhasználó által engedélyezett módon. 3.2 Továbbítás a HUAWEI alábbi társvállalatainak - A személyes adatok a HUAWEI alábbi társvállalatai számára az erre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon, kizárólag a legszükségesebb, minimális mértékben továbbíthatók. Az Ön személyes adatainak kezelője a HUAWEI Technologies Deutschland GmbH (HUAWEI). A HUAWEI határozza meg azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a HUAWEI eszközök EU-ban honos vásárlói igénybe vehetnek. A HUAWEInek szerződése van adatfeldolgozás céljából a HUAWEI Technologies Oy (Finnország) céggel, egyes applikációkkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása céljából. Továbbá, a HUAWEInek szerződése van T-Systems International GmbH (Németország) céggel, információtechnológiai infrastruktúra biztosítása céljából. A T-Systems International GmbH is adatfeldolgozónak minősül. Azok a személyek, akiknek hozzáférése van a személyes adatokhoz a HUAWEInél, az alábbiak: - Üzletfejlesztési igazgató - Vállalati jogász - Biztonsági vezető - Adatvédelmi biztos 3.3 Továbbadás jogosult partnereknek ("Partnerek") - a HUAWEI esetenként Partnerei segítségével tesz elérhetővé bizonyos szolgáltatásokat. Ennek megfelelően - a jobb szolgáltatás és általános élmény érdekében - meg kell osztania velük bizonyos személyes adatokat. Például amikor Ön HUAWEI termékeket vásárol az interneten, a HUAWEInek át kell adnia az Ön személyes adatait a megfelelő logisztikai szolgáltatónak, hogy azok kiszállíthassák Önnek a terméket, illetve biztosíthassák a szolgáltatást. Személyes adatait kizárólag a meghatározott, konkrét és törvényes célokból dolgozzuk fel, és az adatok mennyisége arra a szükséges minimumra korlátozódik, amely a célok teljesítéséhez elengedhetetlen. Az így továbbadott adatokat a HUAWEI egyetlen leányvállalata vagy partnere sem használhatja fel semmilyen más célra. 3.4 Továbbadás a vonatkozó törvényi előírások vagy egyéb, belátható ok alapján - A HUAWEI abban az esetben adja tovább külső feleknek a személyes adatokat, ha erre törvény, valamilyen jogi vagy bírósági eljárás, illetve közigazgatási vagy kormányzati hivatal kötelezi. Bizonyos jogrendszerekben a személyes adatok a HUAWEIt érintő tranzakciók, így például átszervezés, cégegyesülés vagy felszámolási eljárás esetén is átadhatók a részt vevő feleknek. Emellett a HUAWEI olyan helyzetekben is továbbadhatja az információkat, amikor ez józan belátás alapján szükséges - így például a szerződési feltételek betartatása, vagy ügyfeleink védelme érdekében. 3.5 Személyes adatok továbbítása az EU-n kívülre: A HUAWEI néhány adatfajta esetében korlátozott körben adattovábbítást végezhet az EU-n kívülre az alábbiak szerint: 1. Abból a célból, hogy a HUAWEI az Ön HUAWEI azonosítója egyediségét biztosítsa, az Ön HUAWEI felhasználói neve (beleértve az Ön email címét vagy telefonszámát) továbbításra kerül a HUAWEI Software Technologies Co. Ltd (székhely: Nanjing, Kína) részére, ahol az említett személyes adatok ezen cég szerverein kerülnek feldolgozásra, tárolásra. 2. A HUAWEI VIP (HiMember) szolgáltatással kapcsolatban az alábbi adatok kerülnek továbbításra: IMEI szám, tagsági szint, telefon aktiválás dátuma és ideje. A HUAWEI-nek adatovábbítási szerződése van a HUAWEI Technologies Co. Ltd. céggel (székhely: Shenzhen, Kína). 4 A saját személyes adatokhoz való hozzáférés és azok módosítása vagy megváltoztatása A HUAWEI felhasználási feltételeinek megfelelően Ön bármikor elvégezheti személyes adatainak, például a személyes fiókja regisztrálásakor megadott információk kezelését. Ezzel kapcsolatban az Ön feladata gondoskodni a megadott személyes információk pontosságáról. A HUAWEI a maga részéről mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek a személyes adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Ön - a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve - bármikor hozzáférhet személyes adataihoz. Amennyiben az adott ország és jogrendszer speciális adatvédelmi szabályokat alkalmaz, a HUAWEI alkalmazkodik ezekhez. Ha szeretne élni az adataihoz való hozzáférés jogával, kérjük, jelezze nekünk a consumer_privacy@huawei.com címen. Előfordulhat, hogy biztonsági okokból ehhez írásban kell benyújtania kérését. A felhasználók jogosultak arra is, hogy bármely, a HUAWEInél velük kapcsolatban rendelkezésre álló információt töröljenek vagy módosítsanak. Az ezekkel kapcsolatos felhasználói kéréseket Vállalatunk maradéktalanul elvégzi, ehhez csupán jelezni kell a kéréseket a consumer_privacy@huawei.com e-mail címen. Mindezek ellenére amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a kérés nem jóhiszemű megfontolásból ered, vagy rendkívül életszerűtlen, illetve egyébként a helyi törvények sem teszik szükségessé, a HUAWEI megtagadhatja annak teljesítését. 5 A személyes adatok megóvásának módja a HUAWEInél H A HUAWEI komolyan veszi a felhasználók személyes adatainak védelmét. Éppen ezért az ezekhez való jogosulatlan hozzáférés, illetve ezek továbbadásának, felhasználásának, módosításának, megrongálásának vagy elvesztésének kivédése érdekében az iparágban standardként elismert megoldásokat alkalmazza. Megteszünk minden olyan lépést, amely a személyes adatok védelme érdekében ésszerűen elvárható. Így például titkosítással gondoskodunk az adatok biztonságáról; megbízható védelmi mechanizmusokat alkalmazunk a rosszindulatú támadások elhárítására; hozzáférés-szabályzó mechanizmusokat állítottunk fel, amelyek kizárólag a jogosult személyzet számára teszik lehetővé az adatok elérését; biztonsági és adatvédelmi képzésekkel gondoskodunk arról, hogy munkatársaink megértsék a személyes adatok védelmének fontosságát. Úgyszintén minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek feltétlenül szükséges. A személyes adatokat kizárólag a jelen dokumentumban lefektetett célok megvalósulásához szükséges ideig tároljuk, hacsak a további megőrzésről törvényi előírás vagy lehetőség nem rendelkezik. Annak ellenére, hogy a személyes adatok védelmére a legnagyobb körültekintéssel ügyelünk, kérjük, vegye figyelembe, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem 100%-ig tökéletes és megkerülhetetlen. 6 A kiskorúak személyes adatainak kezelése a HUAWEInél A HUAWEI termékei, weboldalai és szolgáltatásai elsősorban felnőttek számára készültek. Gyermekek nem hozhatnak létre saját fiókot Vállalatunknál a szüleik/gondviselőik jóváhagyása nélkül. Amennyiben a gyermekek személyes információinak megadása a törvényi előírásoknak megfelelően vagy szülői jóváhagyással megtörténik, ezeket a személyes adatokat kizárólag a törvény által megengedett módon használjuk fel vagy adjuk tovább másoknak - a gyermek védelme érdekében a helyi törvények és jogszabályok által előírt szülői beleegyezés után. Bár a gyermek fogalma az érvényes jogszabályok és helyi kulturális szokások függvényében eltérő lehet, a HUAWEI minden olyan személyt gyermeknek tekint, aki még nem töltötte be a 13. életévét. Amennyiben Vállalatunknak tudomására jut, hogy előzetes szülői beleegyezés nélkül egy gyermek adatai kerültek a birtokába, ezeket a személyes információkat a lehető leghamarabb törölni fogja. 7 Más gyártók vagy szolgáltatók és azok szolgáltatásai A látogatások hatékonysága és a felhasználói élmény javítása érdekében a HUAWEI olyan külső felek tartalmait vagy internetes hivatkozásait is megoszthatja weboldalán, amelyek fölött nincs befolyása, s éppen ezért kizárólag a felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy ezeket a hivatkozásokat vagy tartalmakat, illetve termékeket és szolgáltatásokat használni kívánja-e vagy sem. A HUAWEInek nem áll módjában ellenőrizni a külső fél által alkalmazott adatvédelmi intézkedéseket, s ennek megfelelően azok nem tartoznak a jelen dokumentum hatálya alá. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy megadja személyes adatait valamely külső félnek, előtte érdemes elolvasnia az adott fél adatvédelmi irányelveit. 8 A személyes adatok nemzetközi továbbítása Termékeit és szolgáltatásait a HUAWEI a világ különböző országaiban található erőforrások és szerverek segítségével biztosítja Önnek. Emiatt előfordulhat, hogy személyes adatai kikerülnek annak az országnak a határain kívülre, amelyben termékeinket használja vagy a szolgáltatást igénybe veszi. Más országokban nem feltétlenül állnak rendelkezésre ugyanolyan szintű jogszabályok a személyes adatok védelmére, vagy teljesen más szabályok lehetnek érvényben. Ilyen esetekben a HUAWEI mindig gondoskodik arról, hogy az adatok nemzetközi szinten is a felhasználási ország adatvédelmi szabályainak megfelelő védelemben részesüljenek, illetve minden egyéb törvényi és jogszabályi előírás teljesüljön rájuk vonatkozóan. Ennek keretében Vállalatunk például kérheti az Ön jóváhagyását, mielőtt adatait kiengedné az országból, vagy a biztonság érdekében névtelenné teheti az adatokat a határátlépés előtt. 9 Az adatvédelmi szabályzat frissítése A HUAWEI fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatát időről időre aktualizálja vagy módosítsa. Erről több különböző csatornán keresztül értesítjük felhasználóinkat. Amikor a Szabályzatban bármilyen változás történik, a frissített verziót weboldalunkon is közzétesszük: https://consumer.huawei.com. Emellett külön figyelmeztetést is küldhetünk Önnek (például elektronikus értesítés formájában), amely tartalmazza az adatvédelmi szabályzat változásait. 10 Nemzetközi felhasználók Kérjük, vegye figyelembe, hogy a HUAWEI Consumer Cloud Services alkalmazási területén belül a személyes információkat a HUAWEI Technologies Deutschland, GmbH vállalat kezeli azoknál az egyéneknél, akik az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában, vagy az alábbi országok valamelyikében élnek: Svájc, Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Feröer-szigetek, Gibraltár, Grönland, Macedónia, Moldova, Monaco, Montenegró, San Marino, Szerbia, Vatikán, Japán, Korea, Amerikai Egyesült Államok, Kanada. A HUAWEI online áruház (www.hihonor.com/us) kezelését azonban a HUAWEI Device USA, Inc vállalat végzi. 11 Kapcsolatfelvétel a HUAWEI vállalattal Ha bármilyen kérdése, megjegyzése vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk a consumer_privacy@huawei.com címre, vagy valamelyik másik, helyi irodánknak. Irodáink teljes címjegyzékét honlapunkon találhatja: http://www.huawei.com/en/contact-us Fontos megjegyzés: A HUAWEI adatvédelmi politikájának helyi nyelvre fordított változatai a helyi jogszabályi, illetve nyelvi sajátosságok miatt eltérhetnek a jelen dokumentumtól. A két szövegváltozat közül mindig a helyi nyelvű az irányadó. Legutolsó frissítés: 2016. szeptember Copyright © HUAWEI Device Co., Ltd. 2016. Minden jog fenntartva!

COPYRIGHT ©Huawei Software Technologies Co., Ltd. 1998-2018. ALL RIGHTS RESERVED.