Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ
GLOBAL
ASIA PACIFIC
EUROPE
LATIN AMERICA
MIDDLE EAST & AFRICA
NORTH AMERICA

Πώς μπορώ να ενημερώσω το τηλέφωνό μου;

Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο ενημέρωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

1.Εκτελέστε ενημέρωση μέσω Διαδικτύου.

Προϋποθέσεις:

● Το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο πριν από την έναρξη της ενημέρωσης. Οι διαδικτυακές ενημερώσεις καταναλώνουν ορισμένη ποσότητα δεδομένων και, έτσι, συνιστάται να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi.

● Η ισχύς της μπαταρίας που απομένει στο τηλέφωνό σας υπερβαίνει το 30% καθ’ όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης.

● Η ενημέρωση απαιτεί λίγο χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί. Μην πατήσετε το κουμπί λειτουργίας και μην εκτελέσετε καμία άλλη διεργασία κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει αυτόματα επανεκκίνηση.

Διαδικασία:

Πατήστε Ρυθμίσεις > Πρόγραμμα ενημέρώσης για να ελέγξετε εάν υπάρχουν νέες ενημερώσεις. Εάν βρεθεί κάποια νέα ενημέρωση, πατήστε για λήψη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το τηλέφωνό σας.

2.Ενημερώστε το τηλέφωνό σας μέσω του HiSuite.

Προϋποθέσεις:

● Στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του HiSuite της Huawei. Για τη λήψη του μεταβείτε στη διεύθυνση http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/

● Η ισχύς της μπαταρίας που απομένει στο τηλέφωνό σας υπερβαίνει το 30% καθ’ όλη τη διάρκεια της ενημέρωσης.

● Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB, μην σβήσετε και μην επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας, μην αφαιρέσετε και μην εισαγάγετε την κάρτα microSD καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διαδικασία:

(1)Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο HiSuite και κάντε κλικ στο Επαν. σuστήμ. στον υπολογιστή σας.

(2)Αφού βρεθεί μια νέα έκδοση, ενημερώστε το τηλέφωνό σας. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει αυτόματα επανεκκίνηση.

* Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Υποστήριξη μέσω ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής

  • Γραμμή βοήθειας

Επικοινωνήστε μαζί μας