Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Σεπτέμβριος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-35681, CVE-2023-35673, CVE-2023-35658

Υψηλή: CVE-2023-35687, CVE-2023-35684, CVE-2023-35683, CVE-2023-35680, CVE-2023-35679, CVE-2023-35677, CVE-2023-35675, CVE-2023-35674, CVE-2023-35671, CVE-2023-35670, CVE-2023-35669, CVE-2023-35667, CVE-2023-35666, CVE-2023-35665, CVE-2023-35664, CVE-2023-21242, CVE-2023-20965, CVE-2020-29374

Μέτρια: CVE-2023-35693, CVE-2023-21641

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).