Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Αύγουστος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-21282, CVE-2023-21273

Υψηλή: CVE-2023-28542, CVE-2023-28541, CVE-2023-24854, CVE-2023-24851, CVE-2023-22387, CVE-2023-22386, CVE-2023-21672, CVE-2023-21657, CVE-2023-21292, CVE-2023-21290, CVE-2023-21289, CVE-2023-21288, CVE-2023-21287, CVE-2023-21286, CVE-2023-21285, CVE-2023-21284, CVE-2023-21283, CVE-2023-21281, CVE-2023-21280, CVE-2023-21279, CVE-2023-21278, CVE-2023-21277, CVE-2023-21276, CVE-2023-21275, CVE-2023-21274, CVE-2023-21272, CVE-2023-21271, CVE-2023-21270, CVE-2023-21269, CVE-2023-21268, CVE-2023-21265, CVE-2023-21255, CVE-2023-21254, CVE-2023-21249, CVE-2023-21238, CVE-2023-21140, CVE-2023-21134, CVE-2023-21133, CVE-2023-21132, CVE-2023-21120, CVE-2023-21101

Μέτρια: CVE-2022-33303

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).