Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιούλιος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-21250

Υψηλή: CVE-2023-21670, CVE-2023-21656, CVE-2023-2136, CVE-2023-21262, CVE-2023-21261, CVE-2023-21257, CVE-2023-21251, CVE-2023-21248, CVE-2023-21247, CVE-2023-21246, CVE-2023-21245, CVE-2023-21243, CVE-2023-21241, CVE-2023-21240, CVE-2023-21239, CVE-2023-21238, CVE-2023-21145, CVE-2023-21121, CVE-2023-21120, CVE-2023-21087, CVE-2023-20942, CVE-2023-20918, CVE-2023-20910, CVE-2022-33292

Μέτρια: Καμία

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).