Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιούνιος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-21130; CVE-2023-21127; CVE-2023-21108

Υψηλή: CVE-2023-21666; CVE-2023-21665; CVE-2023-21144; CVE-2023-21143; CVE-2023-21142; CVE-2023-21139; CVE-2023-21138; CVE-2023-21137; CVE-2023-21136; CVE-2023-21135; CVE-2023-21131; CVE-2023-21129; CVE-2023-21128; CVE-2023-21126; CVE-2023-21124; CVE-2023-21123; CVE-2023-21115; CVE-2023-21105; CVE-2023-21103; CVE-2023-21102

Μέτρια: CVE-2023-0266; CVE-2022-33301; CVE-2022-33281

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).