Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Μάιος 2023:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2021-39617; CVE-2022-20338; CVE-2022-20444; CVE-2022-20551; CVE-2022-40503; CVE-2022-4696; CVE-2023-20909; CVE-2023-20930; CVE-2023-20941; CVE-2023-20993; CVE-2023-21089; CVE-2023-21104; CVE-2023-21107; CVE-2023-21109; CVE-2023-21110; CVE-2023-21112; CVE-2023-21117; CVE-2023-21118

Μέτρια: CVE-2022-25712; CVE-2022-33245; CVE-2023-21116

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).