Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Απρίλιος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-21085; CVE-2023-21096

Υψηλή: CVE-2021-33655; CVE-2022-22075; CVE-2022-40537; CVE-2022-40540; CVE-2023-20926; CVE-2023-20935; CVE-2023-20967; CVE-2023-21080; CVE-2023-21081; CVE-2023-21082; CVE-2023-21083; CVE-2023-21088; CVE-2023-21090; CVE-2023-21092; CVE-2023-21093; CVE-2023-21094; CVE-2023-21097; CVE-2023-21098; CVE-2023-21099; CVE-2023-21100

Μέτρια: CVE-2023-20950

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2023-20956

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).