Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Μάρτιος 2023:

Σημαντική: CVE-2022-33243; CVE-2022-33280; CVE-2023-20951; CVE-2023-20954

Υψηλή: CVE-2022-0850; CVE-2022-20467; CVE-2022-20499; CVE-2022-39842; CVE-2022-41222; CVE-2022-4452; CVE-2023-20906; CVE-2023-20911; CVE-2023-20917; CVE-2023-20931; CVE-2023-20936; CVE-2023-20937; CVE-2023-20952; CVE-2023-20953; CVE-2023-20955; CVE-2023-20956; CVE-2023-20957; CVE-2023-20958; CVE-2023-20960; CVE-2023-20963; CVE-2023-20964; CVE-2023-20966

Μέτρια: CVE-2022-25711

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).