Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Φεβρουάριος 2023:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2020-27059; CVE-2022-20451; CVE-2022-20455; CVE-2022-20481; CVE-2022-20551; CVE-2022-2959; CVE-2022-43680; CVE-2023-20928; CVE-2023-20932; CVE-2023-20933; CVE-2023-20934; CVE-2023-20939; CVE-2023-20940; CVE-2023-20943; CVE-2023-20944; CVE-2023-20945; CVE-2023-20948

Μέτρια: Καμία

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).