Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Νοέμβριος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-4863, CVE-2023-40113

Υψηλή: CVE-2023-4211, CVE-2023-40124, CVE-2023-40115, CVE-2023-40114, CVE-2023-40111, CVE-2023-40110, CVE-2023-40109, CVE-2023-40107, CVE-2023-40106, CVE-2023-40105, CVE-2023-40104, CVE-2023-33035, CVE-2023-33034, CVE-2023-33029, CVE-2023-21266, CVE-2023-21111, CVE-2023-21103, CVE-2020-29374

Μέτρια: Καμία

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).