Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Οκτώβριος 2023:

Σημαντική: CVE-2023-40139

Υψηλή: CVE-2023-40140, CVE-2023-40138, CVE-2023-40137, CVE-2023-40136, CVE-2023-40135, CVE-2023-40134, CVE-2023-40133, CVE-2023-40131, CVE-2023-40130, CVE-2023-40129, CVE-2023-40128, CVE-2023-40127, CVE-2023-40125, CVE-2023-40123, CVE-2023-40121, CVE-2023-40120, CVE-2023-40117, CVE-2023-40116, CVE-2023-21291, CVE-2023-21253, CVE-2023-21252, CVE-2023-21244

Μέτρια: Καμία

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).