Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιανουάριος 2023:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2022-2024; CVE-2022-20456; CVE-2022-20461; CVE-2022-20489; CVE-2022-20490; CVE-2022-20492; CVE-2022-20493; CVE-2022-20494; CVE-2022-23960; CVE-2022-33268; CVE-2023-20904; CVE-2023-20905; CVE-2023-20908; CVE-2023-20912; CVE-2023-20913; CVE-2023-20915; CVE-2023-20916; CVE-2023-20919; CVE-2023-20920; CVE-2023-20921; CVE-2023-20922

Μέτρια: CVE-2022-0500; CVE-2022-1116; CVE-2022-1419; CVE-2022-20565; CVE-2022-20566; CVE-2022-20567; CVE-2022-20568; CVE-2022-20571; CVE-2022-20572; CVE-2022-30594; CVE-2022-34494; CVE-2022-34495

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).