Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Σεπτέμβριος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2022-1786; CVE-2022-20392; CVE-2022-20393; CVE-2022-20395; CVE-2022-22080; CVE-2022-22822; CVE-2022-23852; CVE-2022-23990; CVE-2022-25314

Μέτρια: CVE-2020-0500; CVE-2021-3609; CVE-2022-0435; CVE-2022-1011; CVE-2022-1055; CVE-2022-20158; CVE-2022-20197; CVE-2022-20368; CVE-2022-20369; CVE-2022-20371; CVE-2022-27666; CVE-2022-29581

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-39714

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).