Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Αύγουστος 2022:

Σημαντική: CVE-2022-20345

Υψηλή: CVE-2021-39628; CVE-2021-39696; CVE-2022-20220; CVE-2022-20227; CVE-2022-20344; CVE-2022-20346; CVE-2022-20349; CVE-2022-20350; CVE-2022-20352; CVE-2022-20353; CVE-2022-20354; CVE-2022-20355; CVE-2022-20356; CVE-2022-20357; CVE-2022-20358; CVE-2022-20361

Μέτρια: CVE-2021-35133; CVE-2021-3743; CVE-2021-38160; CVE-2022-20148; CVE-2022-20166; CVE-2022-23222; CVE-2022-26966

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-35077

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).