Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιούλιος 2022:

Σημαντική: CVE-2022-20222; CVE-2022-20229

Υψηλή: CVE-2021-4154; CVE-2021-0981; CVE-2022-20141; CVE-2022-20221; CVE-2022-20223; CVE-2022-20224; CVE-2022-20225; CVE-2022-20226; CVE-2022-20228; CVE-2022-20230; CVE-2022-25258; CVE-2022-25375

Μέτρια: CVE-2018-25020; CVE-2021-20268; CVE-2021-20321; CVE-2021-34556; CVE-2021-35119; CVE-2021-35120; CVE-2021-35121; CVE-2021-3635; CVE-2022-0492

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-3715

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).