Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Ιούνιος 2022:

Σημαντική: CVE-2022-20127; CVE-2022-20130; CVE-2022-20145

Υψηλή: CVE-2021-0506; CVE-2021-30318; CVE-2021-39671; CVE-2021-39691; CVE-2021-4083; CVE-2022-20006; CVE-2022-20008; CVE-2022-20009; CVE-2022-20123; CVE-2022-20124; CVE-2022-20126; CVE-2022-20129; CVE-2022-20131; CVE-2022-20133; CVE-2022-20135; CVE-2022-20138; CVE-2022-20142; CVE-2022-20143; CVE-2022-20147; CVE-2022-22057; CVE-2022-22064; CVE-2022-22065

Μέτρια: CVE-2021-35084; CVE-2021-35085; CVE-2021-35098

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-22600

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).