Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Απρίλιος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2021-0694; CVE-2021-0707; CVE-2021-0957; CVE-2021-35088; CVE-2021-35103; CVE-2021-35106; CVE-2021-35117; CVE-2021-39698; CVE-2021-39794; CVE-2021-39796; CVE-2021-39803; CVE-2021-39804; CVE-2021-39808; CVE-2021-39809

Μέτρια: CVE-2021-21781; CVE-2021-22600; CVE-2021-30299; CVE-2021-37159; CVE-2021-39711; CVE-2021-39714; CVE-2021-39715; CVE-2021-39792; CVE-2021-41864

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).