Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Μάρτιος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2021-0643; CVE-2021-35068; CVE-2021-35069; CVE-2021-35074; CVE-2021-35075; CVE-2021-35077; CVE-2021-39631; CVE-2021-39667; CVE-2021-39685; CVE-2021-39692; CVE-2021-39695; CVE-2021-39697; CVE-2021-39701; CVE-2021-39704; CVE-2021-39706; CVE-2021-39707

Μέτρια: CVE-2021-30324; CVE-2021-30325

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).