Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Φεβρουάριος 2022:

Σημαντική: Καμία

Υψηλή: CVE-2020-13112; CVE-2020-13113; CVE-2021-0706; CVE-2021-30319; CVE-2021-30353; CVE-2021-39619; CVE-2021-39633; CVE-2021-39634; CVE-2021-39662; CVE-2021-39666; CVE-2021-39668; CVE-2021-39669; CVE-2021-39674; CVE-2021-39676

Μέτρια: CVE-2021-0922; CVE-2021-30313

Χαμηλή: Καμία

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).