Επέλεξε την χώρα ή την περιοχή σου: Παραμείνετε στο τρέχον site Επιλέξτε άλλο site

TOP

logo

我的荣耀 开启荣耀之旅

打开
App 内打开

Η Honor θέτει σε κυκλοφορία μια μηνιαία ενημέρωση συντήρησης ασφαλείας για τα κύρια μοντέλα της Honor. Η ενημέρωση αυτή περιέχει ενημερώσεις κώδικα Android.

Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας ενσωματώνει τα CVE από τον Πίνακα ασφαλείας Android του Δεκέμβριος 2022:

Σημαντική: CVE-2022-20411; CVE-2022-20472; CVE-2022-20473; CVE-2022-20498

Υψηλή: CVE-2021-0934; CVE-2022-20144; CVE-2022-20449; CVE-2022-20465; CVE-2022-20469; CVE-2022-20470; CVE-2022-20474; CVE-2022-20475; CVE-2022-20476; CVE-2022-20478; CVE-2022-20479; CVE-2022-20480; CVE-2022-20482; CVE-2022-20483; CVE-2022-20484; CVE-2022-20485; CVE-2022-20486; CVE-2022-20487; CVE-2022-20488; CVE-2022-20491; CVE-2022-20495; CVE-2022-20496; CVE-2022-20500; CVE-2022-20501; CVE-2022-20611; CVE-2022-25724; CVE-2022-25741; CVE-2022-25743

Μέτρια: CVE-2022-20466; CVE-2022-20468

Χαμηλή: Καμία

Περιλαμβάνονται σε προηγούμενες ενημερώσεις: CVE-2021-39795; CVE-2022-20124

* Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα, ανατρέξτε στον Πίνακα ασφαλείας Android (https://source.android.com/security/bulletin).